Srđan Kadić

 


  Srđan Kadić


  Šifra: 170493
  Prezime i ime: Srđan Kadić
  Titula: dr
  Zvanje: docent
  Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Kadić Srđan

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 2.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 18.536
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Pravni fakultet Osnovne
Bezbjednost i kriminalistika
3 Informaciono-komunikacione tehnologije2x1S1x1S
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarske nauke
4 Računarska grafika i vizuelizacija2x11x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
5 Softver inženjering3x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
5 Uvod u informacione sisteme2x12x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafički dizajn
6 Interaktivni dizajn II1x10.22x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarske nauke
6 Napredne programske tehnike2x12x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarske nauke
6 Softver inženjering3x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
6 Vizuelizacija i računarska grafika2x11x1
Prirodno-matematički fakultet Specijalisticke
Računarske nauke
7 Bioinformatika2x1
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Menadžment i tehnologija građenja
1 Informacioni sistemi u građevinarstvu22
Prirodno-matematički fakultet Magistarske
Računarske nauke
1 Softver za mobilne platforme4x1S
Građevinski fakultet Doktorske
Građevinarstvo
1 Projektovanje informacionih sistema32
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarstvo i informacione tehnologije
5 Napredne programske tehnike2x1S
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarstvo i informacione tehnologije
6 Softver inženjering3x1S
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarstvo i informacione tehnologije
6 Vizuelizacija i računarska grafika2x1S1x1S
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarstvo i informacione tehnologije
6 Završni projekat2x1S
Prirodno-matematički fakultet Specijalisticke
Računarstvo i informacione tehnologije
1 Kompjuterska animacija3x1S
Prirodno-matematički fakultet Specijalisticke
Računarstvo i informacione tehnologije
2 Softver za mobilne platforme3x1S
Građevinski fakultet Specijalisticke
Menadžment u građevinarstvu
8 Informacioni sistemi u građevinarstvu32

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Savo Tomović, Predrag Stanišić, Srdjan Kadić Data Mining Approach In Climate Classification And Climate Network Construction – Case Study MontenegroTechnical Gazzete
Vijesti sa fakulteta   >>>

18.05.2018 Prirodno-matematički fakultet

Javni poziv Ministarstva nauke za doktorska istraživanja

DETALJNIJE

15.05.2018 Prirodno-matematički fakultet

Terenska nastava studenata Biologije

DETALJNIJE


27.04.2018 Prirodno-matematički fakultet

Seminar: ,,Postupanje u slučaju neakademskog ponašanja studenata,,

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE