Miloje Šundić

 


  Miloje Šundić


  Šifra: 170507
  Prezime i ime: Miloje Šundić
  Titula: dr
  Zvanje: saradnik u nastavi dr
  Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

Biografija - Šundić Miloje

DETALJNIJE

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ryszard Haitlinger, Miloje ŠundićAbrolophus marianopolicus sp. nov. (Trombidiformes: Erythraeidae) from Sicily, Italy with notes on other Abrolophus speciesSystematic&Applied Acarology
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miloje Sundic, Ryszard Haitlinger, Dragana MilosevicCharletonia elbasani, a new species from Albania (Acari:Erythraeidae), with notes on C. kalithensis Haitlinger, 2006Acarologia
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ryszard Haitlinger, Miloje SundicHirstiosoma amfilohijei sp. Nov. (Trombidiformes:Smarididae) from MontenegroTurkish Journal of Zoology
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miloje Sundic, Ryszard Haitlinger, Vinicius Tirelli PompermaierA new species of larval Leptus Latreille from Brazil (Acari, Prostigmata, Erythraeidae)Spixiana
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ryszard Haitlinger, Miloje Sundic, Vinicius Tirelli PompermaierTwo new larval Leptus Latreille (Trombidiformes: Erythraeidae) from BrazilSystematic And Applied Acarology
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Alireza Saboori, Miloje Šundić &Vladimir Pešić A new species of the genus Trombidium Fabricius (Acari: Trombidiidae), with a checklist of terrestrial parasitengone mites of Montenegro, Systematic & Applied Acarology
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ryszard Haitlinger and Miloje ŠundićCharletonia kosensis, a new species from Kos, Greece, with notes on C. austisensis Haitlinger, 2007 (Acari: Erythraeidae)Systematic & Applied Acarology
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ryszard Haitlinger and Miloje ŠundićIBizella balearica n. gen., n. sp. (Astigmata Canestriniidae) from Balearic Islands, SpainRedia - Journal of Zoology
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ryszard Haitlinger and Miloje ŠundićIbizella balearica n. gen., n. sp. (Astigmata Canestriniidae) from Balearic Islands, SpainRedia - Journal of Zoology
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ryszard Haitlinger and Miloje ŠundićErythraeus (Erythraeus) pistacicus sp. n. (Trombidiformes: Erythraeidae) from southern Iran, and notes on other Erythraeus spp.Biologia
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miloje Šundić, Ryszard Haitlinger, J.P. Michaud and Felipe Colares A new species of Erythraeus (Erythraeus) (Acari: Prostigmata: Erythraeidae) from central Kansas Acarologia
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Saboori,A., Pešić, V & Šundić, M.First larval species of Podothrombium (Acari: Podothrombiidae) from Serbia Systematic & Applied Acarology
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ryszard Haitlinger and Miloje Šundić Erythraeus (Zaracarus) tuzicus n. sp. from Montenegro and redescription of Erythraeus (Zaracarus) eleonorae Haitlinger, 1987 (Acari: Prostigmata, Erythraeidae) Acarologia
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ryszard Haitlinger and Miloje Šundić Two new species of Calyptostoma Cambridge, 1875 (Acari: Prostigmata: Calyptostomatidae) from Cambodia and Sulawesi, Indonesia Systematic & Applied Acarology
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ryszard Haitlinger and Miloje Šundić Abrolophus balkanicus sp. nov. from Montenegro, with redescriptions of A. stanislavae (Haitlinger, 1986) and A. wratislaviensis (Haitlinger, 1986) and notes on A. podorasensis (Haitlinger, 2007) (Acari: Erythraeidae) Turkish Journal of Zoology
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miloje Šundić, Ryszard Haitlinger New Records of Mites (Acari: Prostigmata: Calyptostomatidae, Erythraeidae, Trombidiidae) from Montenegro, with a Description of a New Species Acta zoologica bulgarica
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Alireza Saboori, Vladimir Pešić, Miloje Šundić First record of Podothrombium (Acari: Podothrombiidae) from Serbia with description of a new species based on larvae Systematic & Applied Acarology
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ryszard Haitlinger and Miloje Šundić Monteustium marezensis gen. n., sp. n. and the first record of Italustiun eframi (Acari: Prostigmata: Erythraeidae: Balaustiinae) from Montenegro Biologia
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ryszard Haitlinger and Miloje Šundić Two new species of Calyptostoma Cambridge, 1875 (Acari: Prostigmata: Calyptostomatidae) from Cambodia and Sulawesi, Indonesia Systematic & Applied Acarology
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ryszard Haitlinger and Miloje Šundić A new species of Lassenia (Prostigmata: Tanaupodoidea: Tanaupodidae) from Montenegro and notes on two other Lassenia Redia
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ryszard Haitlinger and Miloje Šundić New Records of Mites (Acari: Prostigmata: Erythraeidae, Microtrombidiidae, Trombidiidae) from Albania and Montenegro, with Re-description of Abrolophus kazimierae (Haitlinger, 1986) Acta zoologica bulgarica
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miloje Šundić, Ryszard Haitlinger, Radmila Petanović, Ivana Jovičić & Masoud Hakimitabar A new species of Erythraeus (Erythraeus) and new records of mites (Acari: Erythraeidae) from Serbia Biologia
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Haitlinger, R., Šundić, M.New records of mites (Acari: Prostigmata: Erythraeidae, Microtrombidiidae, Trombidiidae) from Albania and Montenegro, with redescription of Abrolophus kazimierae (Haitlinger, 1986) Acta zoologica bulgarica
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Noei, J., Saboori, A., Šundić, M., Hajizadeh, J. & Pešić,V.A new larval species and two new records of mites (Acari: Prostigmata: Erythraeidae, Smarididae) from northern Iran and MontenegroSystematic & Applied Acarology
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Saboori A., Šundić M., Pešić V., Hakimitabar MTwo new species of Abrolophus (Acari: Erythraeidae) from MontenegroZootaxa
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Saboori, A., Šundić, M., Pešić V., Hakimitabar, M.A new species of Hauptmannia (Acari: Erythraeidae) from MontenegroAcarologia
Vijesti sa fakulteta   >>>

18.05.2018 Prirodno-matematički fakultet

Javni poziv Ministarstva nauke za doktorska istraživanja

DETALJNIJE

15.05.2018 Prirodno-matematički fakultet

Terenska nastava studenata Biologije

DETALJNIJE


27.04.2018 Prirodno-matematički fakultet

Seminar: ,,Postupanje u slučaju neakademskog ponašanja studenata,,

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE