Nikola Konatar

 


  Nikola Konatar


  Šifra: 175138
  Prezime i ime: Nikola Konatar
  Titula: mr
  Zvanje: saradnik u nastavi mr
  Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Konatar Nikola

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 6.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 12.100
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarske nauke
1 Analitička geometrija2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
1 Analiza 13x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
1 Analiza 13x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
2 Analiza 23x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
2 Analiza 23x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
5 Mjera i integral1x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
5 Mjera i integral1x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
5 Parcijalne jednačine3x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
5 Parcijalne jednačine3x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
6 Funkcionalna analiza1x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
6 Funkcionalna analiza1x1
Prirodno-matematički fakultet Specijalisticke
Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje
7 Matematičko modeliranje1x1
Prirodno-matematički fakultet Specijalisticke
Matematika > modul: Teorijska matematika
7 Matematičko modeliranje1x1
Prirodno-matematički fakultet Specijalisticke
Računarske nauke
7 Matematičko modeliranje1x1
Prirodno-matematički fakultet Specijalisticke
Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje
8 Finansijska matematika 21x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarstvo i informacione tehnologije
1 Matematika I2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarstvo i informacione tehnologije
3 Matematika III2x1S
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarstvo i informacione tehnologije
6 Matematičko modeliranje1x1S

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nikola KonatarDynamics of three dimensional flow in porous mediaElectronic Journal of Differential Equations
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jacimovic V, Konatar N.Directional control of bifurcation into targeted trajectoryInternational Journal of Bifurcation and Chaos
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jacimovic V, Konatar N.Directional control of bifurcation into targeted trajectoryInternational Journal of Bifurcation and Chaos
Vijesti sa fakulteta   >>>

18.05.2018 Prirodno-matematički fakultet

Javni poziv Ministarstva nauke za doktorska istraživanja

DETALJNIJE

15.05.2018 Prirodno-matematički fakultet

Terenska nastava studenata Biologije

DETALJNIJE


27.04.2018 Prirodno-matematički fakultet

Seminar: ,,Postupanje u slučaju neakademskog ponašanja studenata,,

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE