Dragoljub+ Perović

 


  Dragoljub+ Perović


  Šifra: 180047
  Prezime i ime: Dragoljub+ Perović
  Titula: dr sci med
  Zvanje: vanredni profesor
  Org. jedinica: Medicinski fakultet
  Dopunski rad: da
  Honorarno: da

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Perović Dragoljub+

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.480
Honorar (5 mjeseci): 6.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
10 Hirurgija0.4x1

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Milović, N., Lazić, M., Aleksić, P., Radovanović, D., Bančević, D., Savić, S., Stamenković, D., Spasić, D., Košević, B., Perović, D., Jovanović, M.Rare locations of metastastatic renal cell carcinoma: A presentation of three casesVojnosanitetski pregled
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Duborija-Kovačević, N., Jakovljević, V., Sabo, A., Tomić, Z., Pajović, B., Perović, D.Tolerability and Toxicity of Lipidosterolic Extract of American Dwarf Palm Serenoa Repens in Wistar Rats: Well-Known Extract, New InsightEuropean Review for Medical and Pharmacological Sciences
Vijesti sa fakulteta   >>>


03.05.2018 Medicinski fakultet

Školom za trudnice bez straha kod stomatologa

DETALJNIJE

18.04.2018 Medicinski fakultet

Aktivnosti studenata studijskog programa Stomatologija

DETALJNIJE

22.03.2018 Medicinski fakultet

Studenti obilježili Dan oralnog zdravlja

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE