Mihailo Vukmirović

 


  Mihailo Vukmirović


  Šifra: 185172
  Prezime i ime: Mihailo Vukmirović
  Titula: dr sci med
  Zvanje: saradnik u nastavi dr
  Org. jedinica: Medicinski fakultet
  Dopunski rad: da
  Honorarno: da

Biografija - Vukmirović Mihailo+

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 7.318
Honorar (10 mjeseci): 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
6 Klinička propedevtika0.54x(4B+4S)
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
7 Interna medicina1x(4B+4S)

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vukmirović, F., Vukmirović, M. & Tomašević-Vukmirović, I.Papillary fibroelastoma of the aortic valveVojnosanitetski pregled
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vukmirović, F., Tomašević Vukmirović, I. & Vukmirović, M.Clinicopathological Features of Ovarian Brenner Tumors in MontenegroCentral European Journal of Medicine
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vukmirović, F., Vukmirović, M., Tomašević Vukmirović, I., Kavarić, P.Renal LipomaCentral European Journal of Medicine
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vukmirović, F., Tomašević Vukmirović, I. & Vukmirović, M.Von Meyenburg complex (hamartoma of the bile duct) mimicking liver metastasesVojnosanitetski pregled
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vukmirović, M., Angelkov, A., Vukmirović, F., Tomašević Vukmirović, I.Successful Implantation of a Biventricular Pacing and Defibrillator Device via a Persistent Left Superior Vena CavaVojnosanitetski pregled
Vijesti sa fakulteta   >>>


03.05.2018 Medicinski fakultet

Školom za trudnice bez straha kod stomatologa

DETALJNIJE

18.04.2018 Medicinski fakultet

Aktivnosti studenata studijskog programa Stomatologija

DETALJNIJE

22.03.2018 Medicinski fakultet

Studenti obilježili Dan oralnog zdravlja

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Dvije sajamske nagrade za  Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE