Mihailo Vukmirović

 


  Mihailo Vukmirović


  Šifra: 185172
  Prezime i ime: Mihailo Vukmirović
  Titula: dr sci med
  Zvanje: saradnik u nastavi dr
  Org. jedinica: Medicinski fakultet
  Dopunski rad: da
  Honorarno: da

Biografija - Vukmirović Mihailo+

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 7.318
Honorar (10 mjeseci): 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
6 Klinička propedevtika0.54x(4B+4S)
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
7 Interna medicina1x(4B+4S)

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vukmirović, F., Vukmirović, M. & Tomašević-Vukmirović, I.Papillary fibroelastoma of the aortic valveVojnosanitetski pregled
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vukmirović, F., Tomašević Vukmirović, I. & Vukmirović, M.Clinicopathological Features of Ovarian Brenner Tumors in MontenegroCentral European Journal of Medicine
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vukmirović, F., Vukmirović, M., Tomašević Vukmirović, I., Kavarić, P.Renal LipomaCentral European Journal of Medicine
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vukmirović, F., Tomašević Vukmirović, I. & Vukmirović, M.Von Meyenburg complex (hamartoma of the bile duct) mimicking liver metastasesVojnosanitetski pregled
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vukmirović, M., Angelkov, A., Vukmirović, F., Tomašević Vukmirović, I.Successful Implantation of a Biventricular Pacing and Defibrillator Device via a Persistent Left Superior Vena CavaVojnosanitetski pregled
Vijesti sa fakulteta   >>>

12.02.2018 Medicinski fakultet

Studenti Medicinskog fakulteta obilježili Dan reproduktivnog zdravlja

DETALJNIJE

12.02.2018 Medicinski fakultet

NR Kina dodjeljuje tri pune stipendije za Medicinski fakultet

DETALJNIJE

02.02.2018 Medicinski fakultet

RASPORED TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE

DETALJNIJE

30.01.2018 Medicinski fakultet

Sastanak u okviru Erasmus + projekta poboljšanja studijskih programa

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa čelnicima Ministarstva nauke

DETALJNIJE