Ljubica+ Pejakov


Šifra: 185329
Prezime i ime: Ljubica+ Pejakov
Titula: dr sci med
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 1.612
Honorar (10 mjeseci): 20.15%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
integrisani akademski studijski program medicina (2017.)
1 Prva pomoć0.3x1
Medicinski fakultet Osnovne
Stomatologija
5 Hirurgija0.26x1
Medicinski fakultet Osnovne
Stomatologija
7 Urgentna stanja u stomatologiji0.3x11x1S
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
9 Hirurgija0.53x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
10 Hirurgija0.53x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Filipović, A., Vučković, Lj. & Pejakov, Lj.Paraganglioma of the thyroid gland: A case reportVojnosanitetski pregled
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Pejakov, Lj., Čejović, V., Filipović, A., Nenezić, T.Parathyroid carcinoma discovered in young trauma victim during intensive care managementSigna Vitae