Marija Abramović

 


  Marija Abramović


  Šifra: 185358
  Prezime i ime: Marija Abramović
  Titula: dr med
  Zvanje: saradnik u nastavi
  Org. jedinica: Medicinski fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: da

Biografija - Abramović Marija

DETALJNIJE

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015Magistarski rad
Radojčić GoranPoetološki i imagološki kodovi u Turskim pismima
2015Magistarski rad
Ivan MaretićProizvodnja i upotreba samokompaktirajućeg betona u Crnoj Gori
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vuksanović-Božarić Aleksandra, Radojević Nemanja, Muhović Damir, Abramović Marija, Radunović MiroslavSignificance of anatomical variations of the lateral circumflex femoral artery for the tensor fasciae latae flappingFolia Morphologica
2015Magistarski rad
Vučinić-Gujić AnkaPostmoderni tokovi crnogorske lirike
2014Magistarski rad
Grujić MajaUsvajanje vokabulara u nastavi engleskog jezika u višim razredima osnovne škole
2014Magistarski rad
Đurđević JovanaHronologija pozajmljivanja iz francuskog jezika u engleski jezik unutar semantičkih polja društvenih stanja
2014Magistarski rad
Nikaljević ZoricaAnaliza diskursa ugovora o zakupu broda
2014Magistarski rad
Palavestra NatašaTestiranje kao oblik evaluacije u nastavi italijanskog jezika u srednjoj školi
2014Magistarski rad
Subotić MilicaMotivac. stavovi studenata fakulteta za turizam u učenju italijanskog jezika
2014Magistarski rad
Boban BarićevićStanje crnogorske vojske uoči Balkanskih ratova (1910-1912) ustroj. naoružanje , finansije
2014Magistarski rad
Bulatović SladjanaDerivacija pridjeva i značenje pridjevskih sufiksa
2014Magistarski rad
Šćepanović RadaDidaktička analiza nastavnih sadržaja o prirodnim brojevima u početnoj nastavi matematike
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vuksanović-Božarić, A., Radunović, M., Radojević, N. & Abramović, A.The Bilateral Anatomical Variation of the Sural Nerve and a Review of Relevant LiteratureAnatomical Science International
2013Magistarski rad
Radonjić RadmilaAnglicizmi u crnogorskom omladinskom žargonu
2013Magistarski rad
Golubović DijanaPrevod komentari i lngvostilistička analiza Kenoovog djela Stilske vježbe
2013Magistarski rad
Koprivica OliveraLingivistička analiza i kritički prevod jednog dijela romana Zazi u metrou R.Kenoa
2013Magistarski rad
Vuković MilicaProblem. nastava u području maternjeg jezika i književnosti u I i II razredu osnovne škole
2013Magistarski rad
Mladenka VujoševićIzrada monitoringa vode za piće, na primjeru kaptiranih izvora Mareza
2013Magistarski rad
Mujović AnaNjemačka avangardna književnost i Risto Ratković
2013Magistarski rad
Vuksan VuksanovićFukovo razumjevanje biopolitike
2013Magistarski rad
Raonić JelenaGlasvone promjeneu starosn....
2013Magistarski rad
Koljenšić ZoricaGubitak ... u engleskom jeziku fonetika morfologije i sintaktički aspekti
2013Magistarski rad
Obradović BoškoZastupljivanje difer. u nastavi engleskog jezika u osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori
2013Magistarski rad
Terić MarijanaFantastika u romanu Unutrašnja strana vetra Milorada Pavića
2013Magistarski rad
Baltić AndrijanaUpadanje u riječ kao odluka konverzacionog stila Crnogoraca
2013Magistarski rad
Alković JasminaPoetološki .... Selimovićevog romana Tvrđava
2012Magistarski rad
Gazdić JelenaSintaks-semantičko polje upotrebe lokativa u značenju prost. odnosa u srpskom jeziku od XVIII do XX vijeka
2012Magistarski rad
Paunović MarijaAdverbijalni frazeolotizmi i način njihovog prevođenja
2012Magistarski rad
Stojanović VesnaRomani za djecu Dušana Kostića
2012Magistarski rad
Kajević Džemaila FadulaStrategije I tehnike jezičke vještine čitanja u nastavi stranih jezika u osnovnim školama u Crnoj Gori
2012Magistarski rad
PIletić Milana VeselinPsihologija stvaraoca u književnom djelu Džeka Londona Martin Udn
2012Magistarski rad
Rmuš MarinaPropagandni diskurs u turizmu u Crnoj Gori
2012Magistarski rad
Janjić JulijaDiskurs novinskih članaka iz oblasti ekonomije
2012Magistarski rad
Muratović EskoDi Džordžova koncepcija poslovne etike - normativno polazište i glavne teze
2012Magistarski rad
Bogojević SanjaMontenegrina u djelu Artura G.- Poznavanje slovenskog svijeta u Italiji
2012Magistarski rad
Minić SanjaSintaks-semantičko polje upotrebe instrumentala u znač. prostornih odnosoa u srpskom jeziku od XVIII do XX vijeka
2012Magistarski rad
Tošović SvetlanaPoetika Krležinog romana Povratak Filipa Latinovića
2012Magistarski rad
Samardžić JelenaTehnika i strategija razvijanja vještina slušanja u nastavi engleskog jezika u osnovnim školama u Crnoj Gori
2012Magistarski rad
Ivanović Ljubomir... i vrijeme u njemačkom jeziku
2012Magistarski rad
Matijević NatašaRazvoj kurikuluma u visokom obrazovanju (za njemački jezik i književnost)
2012Magistarski rad
Brajković IrenaFrazeolotizmi u razgovornom stilu Crne Gore
2012Magistarski rad
Komatina NikolaJezik i identitet u Crnoj Gori
2012Magistarski rad
Adžić NovakPravno-politički osnov sudskih procesa u Crnoj Gori 1918-1941
2011Magistarski rad
Kavarić StojankaPrirodni faktori prostora urbanog uredjenja i zaštite prostora gradske opštine Golubovci
2011Magistarski rad
Vulić SlavicaJezik crnogorskih grafita
2011Magistarski rad
Petrović IvanaPoetika Sijarićevog romana Mojkovačka bitka
2011Magistarski rad
Sekulović MajaPripovjedački postupak u Pekićevom romanu Hodočašće Arsenija Njegovana
2011Magistarski rad
Žugić GordanaPitanje slobode izbora u Hakslijevoj utopijskoj i antiutopijskoj prozi
2011Magistarski rad
Banović NebojšaKonstitucija subjektiv. u filozof. Ričarda Rortija
2011Magistarski rad
Božović PetarEnglish Bible Translations:Chronology and Comparative Analysis
2011Magistarski rad
Peričić AlanRegionalna geogr. osnova razvoja Starog Bara
2010Magistarski rad
Ostojić VladimirMorfološke i sintaksičke osobine Vrela (Žabljak)
2010Magistarski rad
Ivana KaporUticaj biofertilizatora na mikrobiološku aktivnost zemljišta i prirast biljaka Camellia sp. i Cupressus macrocarpa Goldcrest
2010Magistarski rad
Janjušević NatašaUsvajanje termina za označavanje rodbinskih odnosa kod djece uzrasta od 5-6 godina
2010Magistarski rad
Albamo Maria TeresaKvantitativna i kvalitativna analiza grešaka u prevodima na italijanski jezik
2010Magistarski rad
Šućur GranicaKritička analiza programa italijanskog jezika za osnovne škole u Crnoj Gori
2010Magistarski rad
Mićković BiljanaOdrživi razvoj ruralnog prostora opštine Nikšić
2010Magistarski rad
Nenadović RaduleStandardni i nestandardni varijateti engleskog jezika
2010Magistarski rad
Đukanović DraganaImplementacija individualizacije u nastavi engleskog jezika u prigradskim i gradskim osnovnim školama u Nikšiću
2010Magistarski rad
Knežević ŽanaInterakcija u nastavi engleskeog jezika u tradicionalnoj učionici i putem učenja na daljinu
2009Magistarski rad
Ljepović DanijelaTumačenje fiksiranih izraza u francuskom jeziku
2009Magistarski rad
Mandić S. SrđanModeliranje informacionog sistema održavanja u funkciji efektivnosti termoelektrana
2009Magistarski rad
Karadžić MirjanaDiskurs govora Baraka Obame
2009Magistarski rad
Junko Jashilisa KozakiLikovi u Gorskom vijencu Petra II Petrovića Njegoša
2009Magistarski rad
Jaramaz JulijaAnaliza gramatičkih grešaka u učenju engleskog jezika na osnovnoškolskom uzrastu
2009Magistarski rad
Olivera DelevićProcjena ekološkog statusa rijeke Lim RHS (River Habitat Survey) metodom
2009Magistarski rad
Ana Jova Niković-KuljaninRecepcija američke književnosti u crnogorskoj terminologiji od početka do 2000 god.
2009Magistarski rad
Vukićević SnežanaPozitivna disciplina u učenju stranih jezika
2008Magistarski rad
Milena Ratka BurićTerminologija i frazeologija u opštem imovinskom zakoniku za knjaževinu Crnu Goru Valtazara Bogošića
2008Magistarski rad
Nataša Svetozara KrivokapićTeorijski pristupi slobodnom vremenu u jugoslovenskoj sociologiji
2008Magistarski rad
Vladimir Draga VojinovićMeđuratna pripovjetka Milovana Đilasa
2007Magistarski rad
Lidija PolovićMorfološke odlike i karakteristike reprodukcije endemičnog guštera Archaeolacerta mosorensis (Lacertilia: Lacertidae) na rubu areala vrste
2006Magistarski rad
Svetlana Slobodana Kalezić-RadonjićUmjetnost riječi Ivane Brlić-Mažuranić
2006Magistarski rad
Mirjana RadulovićKnjiževno djelo Sima Matavulja o Crnoj Gori
2005Magistarski rad
Radinka Vučković-ĆinćurVreme čuda (struktura i značenje) Borislava Pekića
2004Magistarski rad
Mirjana Vida PopovićAnaliza teorijskog naslijeđa u univerzitetskim udžbenicima sociologije u Jugoslaviji u periodu 1960-1990
2003Magistarski rad
Dušanka PopovićGovor sela Podgore
2003Magistarski rad
Miloš KrivokapićSintaksička sinonimika glagolskih oblika u jeziku Stefana Mitrova Ljubiše
2001Magistarski rad
Dušica Miodraga MinjovićAvdo Međedović na raskršću reprodukcije i kreacije
2001Magistarski rad
Sanja Milorada ŠubarićImperativ i imperativna značenja u dokumentima crnogorskog Senata (1857-1879)
2001Magistarski rad
Milodarka Radivoja TepavčevićJezička sredstva obezličavanja i uopštavanja u djelu Petra II Petrovića
2001Magistarski rad
Sonja Veselina NenezićEndocentrične pridjevske složenice u Rečniku srpskohrvatskog književnog jezika Matice srpske I-VI
2001Magistarski rad
Sofija Slobodana Kalezić-ĐuričkovićPripovjedačko djelo Dušana Đurovića
Vijesti sa fakulteta   >>>

12.02.2018 Medicinski fakultet

Studenti Medicinskog fakulteta obilježili Dan reproduktivnog zdravlja

DETALJNIJE

12.02.2018 Medicinski fakultet

NR Kina dodjeljuje tri pune stipendije za Medicinski fakultet

DETALJNIJE

02.02.2018 Medicinski fakultet

RASPORED TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE

DETALJNIJE

30.01.2018 Medicinski fakultet

Sastanak u okviru Erasmus + projekta poboljšanja studijskih programa

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

21.02.2018 Rektorat

Studenti umjetničkih fakulteta boraviće u CERN-u

DETALJNIJE