Marija Abramović


Šifra: 185358
Prezime i ime: Marija Abramović
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 8.400
Honorar (10 mjeseci): 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
integrisani akademski studijski program medicina (2017.)
1 Anatomija4x1
Medicinski fakultet Osnovne
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)
1 Anatomija3x1
Medicinski fakultet Osnovne
integrisani akademski studijski program medicina (2017.)
2 Anatomija4x1
Medicinski fakultet Osnovne
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)
2 Anatomija3x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vuksanović-Božarić Aleksandra, Radojević Nemanja, Muhović Damir, Abramović Marija, Radunović MiroslavSignificance of anatomical variations of the lateral circumflex femoral artery for the tensor fasciae latae flappingFolia Morphologica
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vuksanović-Božarić, A., Radunović, M., Radojević, N. & Abramović, A.The Bilateral Anatomical Variation of the Sural Nerve and a Review of Relevant LiteratureAnatomical Science International