Aneta+ Bošković

 


  Aneta+ Bošković


  Šifra: 185361
  Prezime i ime: Aneta+ Bošković
  Titula: dr sci med
  Zvanje: redovni profesor
  Org. jedinica: Medicinski fakultet
  Dopunski rad: da
  Honorarno: da

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Bošković Aneta+

DETALJNIJE

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mugoša Snežana, Bukumirić Z., Kovačević A., Bošković Aneta, Protić D.,Todorović ZoranAdverse drug reactions in hospitalized cardiac patients echaracteristics and risk factorsVojnosanitetski pregled
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Bošković, A., Belada, N. & Knežević, B.Prognostic value of heart rate variability in post-infarction patientsVojnosanitetski pregled
2009SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
B Knežević, N Bulatović, N Belada, V Ivanović, S Dragnić, M Rabrenović G Nikolić, L Musić, A BoškovićSurvival benefit of the late percutaneous coronary intervention in the patients after acute myocardial infarction who are or who are not treated with thrombolysisBosnian Journal of Basic Medical Sciences
2008SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
B. Knežević, G, Nikolić S. Dragnić, Lj. Musić, A. BoškovićSuccessful treatment of cardiogenic shock bz stenting of the left main coronary artery in acute myocardial infarctionVojnosanitetski Pregled
Vijesti sa fakulteta   >>>


03.05.2018 Medicinski fakultet

Školom za trudnice bez straha kod stomatologa

DETALJNIJE

18.04.2018 Medicinski fakultet

Aktivnosti studenata studijskog programa Stomatologija

DETALJNIJE

22.03.2018 Medicinski fakultet

Studenti obilježili Dan oralnog zdravlja

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE