Dragana+ Čukić

 


  Dragana+ Čukić


  Šifra: 185390
  Prezime i ime: Dragana+ Čukić
  Titula: dr sci med
  Zvanje: redovni profesor
  Org. jedinica: Medicinski fakultet
  Dopunski rad: da
  Honorarno: da

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Čukić Dragana+

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 3.660
Honorar (10 mjeseci): 45.75%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Pravni fakultet Osnovne
Bezbjednost i kriminalistika
5 Sudska medicina2x1S1x1S
Medicinski fakultet Osnovne
Stomatologija
10 Forenzička medicina i medicinsko pravo1x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
11 Sudska medicina2x1

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radojević, N., Čukić, D., Čurović, I. & Golubović, M.Fatal laryngeal oedema in an adult from an air rifle injury, and related ballisticsMedicine, Science and the Law
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radojević, N., Radnić, B., Petković, S., Miljen, M., Čurović, I. Čukić, D., Šoć, M. & Savić, S.Multiple Stabbing in Sex-Related HomicidesJournal of Forensic and Legal Medicine
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radojević, N. & Čukić, D.A comparative analysis of homicides committed with knives and firearms after introducing legal restrictionsRomanian Journal of Legal Medicine
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radojević, N., Savić, S., Aleksić, V., Čukić, D.Unusual Case of Right Atrial ReinfarctionJournal of Forensic and Legal Medicine
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Čukić, D.Iskrvarenje zbog krvarenja u meka tkiva kao uzrok smrti kod pretučenog, zlostavljanog djetetaVojnosanitetski pregled
Vijesti sa fakulteta   >>>


03.05.2018 Medicinski fakultet

Školom za trudnice bez straha kod stomatologa

DETALJNIJE

18.04.2018 Medicinski fakultet

Aktivnosti studenata studijskog programa Stomatologija

DETALJNIJE

22.03.2018 Medicinski fakultet

Studenti obilježili Dan oralnog zdravlja

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Dvije sajamske nagrade za  Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE