Dragana+ Čukić

 


  Dragana+ Čukić


  Šifra: 185390
  Prezime i ime: Dragana+ Čukić
  Titula: dr sci med
  Zvanje: redovni profesor
  Org. jedinica: Medicinski fakultet
  Dopunski rad: da
  Honorarno: da

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Čukić Dragana+

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 3.660
Honorar (10 mjeseci): 45.75%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Pravni fakultet Osnovne
Bezbjednost i kriminalistika
5 Sudska medicina2x1S1x1S
Medicinski fakultet Osnovne
Stomatologija
10 Forenzička medicina i medicinsko pravo1x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
11 Sudska medicina2x1

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radojević, N., Čukić, D., Čurović, I. & Golubović, M.Fatal laryngeal oedema in an adult from an air rifle injury, and related ballisticsMedicine, Science and the Law
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radojević, N., Radnić, B., Petković, S., Miljen, M., Čurović, I. Čukić, D., Šoć, M. & Savić, S.Multiple Stabbing in Sex-Related HomicidesJournal of Forensic and Legal Medicine
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radojević, N. & Čukić, D.A comparative analysis of homicides committed with knives and firearms after introducing legal restrictionsRomanian Journal of Legal Medicine
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radojević, N., Savić, S., Aleksić, V., Čukić, D.Unusual Case of Right Atrial ReinfarctionJournal of Forensic and Legal Medicine
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Čukić, D.Iskrvarenje zbog krvarenja u meka tkiva kao uzrok smrti kod pretučenog, zlostavljanog djetetaVojnosanitetski pregled
Vijesti sa fakulteta   >>>

12.02.2018 Medicinski fakultet

Studenti Medicinskog fakulteta obilježili Dan reproduktivnog zdravlja

DETALJNIJE

12.02.2018 Medicinski fakultet

NR Kina dodjeljuje tri pune stipendije za Medicinski fakultet

DETALJNIJE

02.02.2018 Medicinski fakultet

RASPORED TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE

DETALJNIJE

30.01.2018 Medicinski fakultet

Sastanak u okviru Erasmus + projekta poboljšanja studijskih programa

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

21.02.2018 Rektorat

Studenti umjetničkih fakulteta boraviće u CERN-u

DETALJNIJE