Žarko+ Dašić


Šifra: 185404
Prezime i ime: Žarko+ Dašić
Titula: dr sci med
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 2.244
Honorar (10 mjeseci): 28.05%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
integrisani akademski studijski program medicina (2017.)
1 Prva pomoć0.1x1
Medicinski fakultet Osnovne
Stomatologija
5 Hirurgija0.13x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
10 Hirurgija1.66x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
12 Hirurgija0.54x(4B+2S)
Medicinski fakultet Osnovne
Visoka medicinska škola
5 Hirurgija i njega hirurškog bolesnika0.5x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dašić Žarko, Bulatović Nikola, Kezunović Miroslav, Benčić Ivan i Bokan VesnaTreatment of medial meniscus injury with partial meniscectomyActa clinica Croatica
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dašić, Ž. & Radoičić, D.Arthroscopic partial medial meniscectomyVojnosanitetski pregled