Dragan Laušević

 


  Dragan Laušević


  Šifra: 185433
  Prezime i ime: Dragan Laušević
  Titula: dr sci med
  Zvanje: redovni profesor
  Org. jedinica: Medicinski fakultet
  Dopunski rad: da
  Honorarno: da

Biografija - Laušević Dragan

DETALJNIJE

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Laušević Dragan, Begić Senad, Mugoša Boban, Terzić Nataša, Vratnica Zoran, Labović Itana, Božičević IvanaPrevalence of HIV and other infections and correlates of needle and syringe sharing among people who inject drugs in Podgorica, MontenegroHarm reduction journal
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Martinović Milica, Belojević Goran, Evans Gary W, Laušević Dragan, Ašanin Bogdan, Samardžić Mira, Terzić Nataša, Pantović Snežana, Jakšić Marina, Boljević JelenaPrevalence of and contributing factors for overweight and obesity among Montenegrin schoolchildrenEuropean Journal of Public Health
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vratnica Zoran, Zehender G., Ebranati E., Sorrentino C., Lai A., Vujošević Danijela, Veo C., Lo Presti A., Cella E., Giovanetti M., Laušević Dragan, Galli M., Ciccozzi M., Mugoša BobanHepatitis B virus genotype and subgenotype prevalence and distribution in MontenegroJournal of medical virology
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Martinović, M, Belojević, G., Evans, GW., Ašanin,B. Laušević, D., Duborija Kovačević, N., Samardžić, M., Jakšić, M. & Pantović, S.Blood Pressure among Rural Montenegrin Children in Relation to Poverty and GenderEuropean Journal of Public Health
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Baćak, V., Laušević, D., Mugoša, B., Vratnica, Z. & Terzić, N.Hepatitis C Virus Infection and Related Risk Factors among Injection Drug Users in MontenegroEuropean Addiction Research
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Zehender, G., Sorrentino, C., Lai, A., Ebranati, E., Gabanelli, E., Lo Presti, A., Vujošević, D., Laušević, D., Terzić, D., Shkjezi, R., Bino, S., Vratnica, Z., Mugoša, B., Galli, M., Ciccozzi, M.Reconstruction of the Evolutionary Dynamics of Hepatitis C Virus Subtypes in Montenegro and the Balkan RegionInfection, Genetics and Evolution
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ciccozzi, M., Lai, A., Ebranati, E., Gabanelli, E., Galli, M., Mugoša, B., Vratnica, Z., Vujoševic, D., Laušević, D., Ciotti, M., Cella, E., Lo Presti, A. & Zehender, G. Phylogeographic Reconstruction of HIV Type 1B in Montenegro and the Balkan RegionAIDS Research and Human Retroviruses
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ciccozzi, M., Vujošević, D., Lo Presti, A., Mugoša, B., Vratnica, Z., Lai, A., Laušević, D., Drašković, N., Marjanović, A., Cella, E., Santoro, MM., Alteri, C., Fabeni, L., Ciotti, M. & Zehender, S. Genetic Diversity of HIV Type 1 in MontenegroAIDS Research and Human Retroviruses
2009SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Werber, D., Laušević, D., Mugoša, B., Vratnica, Z., Ivanović-Nikolić, L., Žižić, L., Alexandre-Bird, A., et al.Massive outbreak of viral gastroenteritis associated with consumption of municipal drinking water in a European capital cityEpidemiology and Infection
Vijesti sa fakulteta   >>>


03.05.2018 Medicinski fakultet

Školom za trudnice bez straha kod stomatologa

DETALJNIJE

18.04.2018 Medicinski fakultet

Aktivnosti studenata studijskog programa Stomatologija

DETALJNIJE

22.03.2018 Medicinski fakultet

Studenti obilježili Dan oralnog zdravlja

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE