Ljiljana+ Musić-Gledović

 


  Ljiljana+ Musić-Gledović


  Šifra: 185475
  Prezime i ime: Ljiljana+ Musić-Gledović
  Titula: dr sci med
  Zvanje: redovni profesor
  Org. jedinica: Medicinski fakultet
  Dopunski rad: da
  Honorarno: da

Biografija - Musić-Gledović Ljiljana+

DETALJNIJE

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Musić Ljilja, Knežević Božidarka, Jovović Ljiljana, Bulatović NebojšaDouble orifice mitral valveVojnosanitetski pregled
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Potpara Tatjana S., Gheorghe-Andrei Dan, Trendafilova E., Goda A... Musić Ljilja... et al. The Balkan-AF Investigators iz Crne Gore: Ljilja Musić [koautor], Nebojša Bulatović, Ana Nenezić, Dijana AsanovićStroke prevention in atrial fibrillation and ʼreal worldʼ adherence to guidelines in the Balkan Region Scientific reports
2009SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
B Knežević, N Bulatović, N Belada, V Ivanović, S Dragnić, M Rabrenović G Nikolić, L Musić, A BoškovićSurvival benefit of the late percutaneous coronary intervention in the patients after acute myocardial infarction who are or who are not treated with thrombolysisBosnian Journal of Basic Medical Sciences
2008SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
B. Knežević, G, Nikolić S. Dragnić, Lj. Musić, A. BoškovićSuccessful treatment of cardiogenic shock bz stenting of the left main coronary artery in acute myocardial infarctionVojnosanitetski Pregled
Vijesti sa fakulteta   >>>

12.02.2018 Medicinski fakultet

Studenti Medicinskog fakulteta obilježili Dan reproduktivnog zdravlja

DETALJNIJE

12.02.2018 Medicinski fakultet

NR Kina dodjeljuje tri pune stipendije za Medicinski fakultet

DETALJNIJE

02.02.2018 Medicinski fakultet

RASPORED TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE

DETALJNIJE

30.01.2018 Medicinski fakultet

Sastanak u okviru Erasmus + projekta poboljšanja studijskih programa

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

23.02.2018 Rektorat

Potpisan sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Nici "Sofija Antipolis"

DETALJNIJE

22.02.2018 Rektorat

Uspostavljena saradnja sa Univerzitetom u Monaku

DETALJNIJE

24.02.2018 Rektorat

Pozvali Jovetića da posjeti Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE