Ljiljana+ Musić-Gledović

 


  Ljiljana+ Musić-Gledović


  Šifra: 185475
  Prezime i ime: Ljiljana+ Musić-Gledović
  Titula: dr sci med
  Zvanje: redovni profesor
  Org. jedinica: Medicinski fakultet
  Dopunski rad: da
  Honorarno: da

Biografija - Musić-Gledović Ljiljana+

DETALJNIJE

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Musić Ljilja, Knežević Božidarka, Jovović Ljiljana, Bulatović NebojšaDouble orifice mitral valveVojnosanitetski pregled
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Potpara Tatjana S., Gheorghe-Andrei Dan, Trendafilova E., Goda A... Musić Ljilja... et al. The Balkan-AF Investigators iz Crne Gore: Ljilja Musić [koautor], Nebojša Bulatović, Ana Nenezić, Dijana AsanovićStroke prevention in atrial fibrillation and ʼreal worldʼ adherence to guidelines in the Balkan Region Scientific reports
2009SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
B Knežević, N Bulatović, N Belada, V Ivanović, S Dragnić, M Rabrenović G Nikolić, L Musić, A BoškovićSurvival benefit of the late percutaneous coronary intervention in the patients after acute myocardial infarction who are or who are not treated with thrombolysisBosnian Journal of Basic Medical Sciences
2008SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
B. Knežević, G, Nikolić S. Dragnić, Lj. Musić, A. BoškovićSuccessful treatment of cardiogenic shock bz stenting of the left main coronary artery in acute myocardial infarctionVojnosanitetski Pregled
Vijesti sa fakulteta   >>>


03.05.2018 Medicinski fakultet

Školom za trudnice bez straha kod stomatologa

DETALJNIJE

18.04.2018 Medicinski fakultet

Aktivnosti studenata studijskog programa Stomatologija

DETALJNIJE

22.03.2018 Medicinski fakultet

Studenti obilježili Dan oralnog zdravlja

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE