Miroljub+ Todorović

 


  Miroljub+ Todorović


  Šifra: 185547
  Prezime i ime: Miroljub+ Todorović
  Titula: dr sci med
  Zvanje: vanredni profesor
  Org. jedinica: Medicinski fakultet
  Dopunski rad: da
  Honorarno: da

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Todorović Miroljub+

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 3.168
Honorar (10 mjeseci): 39.60%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Stomatologija
6 Hirurgija1x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
11 Otorinolaringologija sa maksilofacijalnom hirurgijom3.4x1

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Todorović, M.M. & Zvrko E.Z.Immunoregulatory cytokines and chronic tonsillitisBosnian Journal of Basic Medical Sciences
2009SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Cvetković, T., Vlahović, P., Todorović, M., Stanković, M.Investigation of oxidative stress in patients with chronic tonsillitisAuris, Nasus, Larynx
2008SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Stanković, M., Vlahović, P., Avramović, V., Todorović, M.Distribution of dipeptidyl peptidase IV in chronic tonsillitisClinical and Vaccine Immunology
2007SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vlahović, P., Avramović, V., Stanković, M. Todorović, M.Elevated serum dipeptidyl peptidase IV activity in patients with chronic tonsillitisAnnals Clinical Biochemistry
Vijesti sa fakulteta   >>>


03.05.2018 Medicinski fakultet

Školom za trudnice bez straha kod stomatologa

DETALJNIJE

18.04.2018 Medicinski fakultet

Aktivnosti studenata studijskog programa Stomatologija

DETALJNIJE

22.03.2018 Medicinski fakultet

Studenti obilježili Dan oralnog zdravlja

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE