Slavica Vujisić

 


  Slavica Vujisić


  Šifra: 185589
  Prezime i ime: Slavica Vujisić
  Titula: dr sci med
  Zvanje: redovni profesor
  Org. jedinica: Medicinski fakultet
  Dopunski rad: da
  Honorarno: da

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Vujisić Slavica+

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 7.856
Honorar (5 mjeseci): 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Stomatologija
5 Opšta medicina0.6x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
7 Neurologija1.9x1
Medicinski fakultet Osnovne
Primijenjena fizioterapija
3 Neurologija2x1

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vujisić, S., Radulović, Lj., Knežević-Apostolski, S., Petković, S., Vukmirović, F., Apostolski, S.Disulfiramska polineuropatijaVojnosanitetski pregled
Vijesti sa fakulteta   >>>


03.05.2018 Medicinski fakultet

Školom za trudnice bez straha kod stomatologa

DETALJNIJE

18.04.2018 Medicinski fakultet

Aktivnosti studenata studijskog programa Stomatologija

DETALJNIJE

22.03.2018 Medicinski fakultet

Studenti obilježili Dan oralnog zdravlja

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE