Vesna+ Miranović

 


  Vesna+ Miranović


  Šifra: 185736
  Prezime i ime: Vesna+ Miranović
  Titula: dr sci med
  Zvanje: vanredni profesor
  Org. jedinica: Medicinski fakultet
  Dopunski rad: da
  Honorarno: da

Biografija - Miranović Vesna+

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 2.005
Honorar (10 mjeseci): 25.06%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
integrisani akademski studijski program medicina (2017.)
2 Osnovi kliničke prakse I0.25x1
Medicinski fakultet Osnovne
Stomatologija
6 Opšta medicina0.3x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
9 Pedijatrija1x10.14x(5B+2S)
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
10 Pedijatrija0.75x10.14x5

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miranović VesnaThe incidence of congenital heart defects in the world regarding the severity of the defectVojnosanitetski pregled
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miranović, V.The Incidence of Congenital Heart Disease: Previous Findings and Perspectives Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
Vijesti sa fakulteta   >>>

12.02.2018 Medicinski fakultet

Studenti Medicinskog fakulteta obilježili Dan reproduktivnog zdravlja

DETALJNIJE

12.02.2018 Medicinski fakultet

NR Kina dodjeljuje tri pune stipendije za Medicinski fakultet

DETALJNIJE

02.02.2018 Medicinski fakultet

RASPORED TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE

DETALJNIJE

30.01.2018 Medicinski fakultet

Sastanak u okviru Erasmus + projekta poboljšanja studijskih programa

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

21.02.2018 Rektorat

Studenti umjetničkih fakulteta boraviće u CERN-u

DETALJNIJE