Aleksadar+ Filipović

 


  Aleksadar+ Filipović


  Šifra: 185781
  Prezime i ime: Aleksadar+ Filipović
  Titula: dr sci
  Zvanje: docent
  Org. jedinica: Medicinski fakultet
  Dopunski rad: da
  Honorarno: da

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Filipović Aleksadar+

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 2.372
Honorar (10 mjeseci): 29.65%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Stomatologija
5 Hirurgija0.13x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
9 Hirurgija0.24x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
10 Hirurgija0.26x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
12 Hirurgija1.07x(4B+2S)
Medicinski fakultet Osnovne
Primijenjena fizioterapija
3 Hirurgija sa traumatologijom0.6x1

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Filipović, A., Vučković, Lj. & Pejakov, Lj.Paraganglioma of the thyroid gland: A case reportVojnosanitetski pregled
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Filipović, A., Vučković, Lj., Mijović, M.Invasive Follicular Thyroid Carcinoma Infiltrating TracheaVojnosanitetski pregled
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Pejakov, Lj., Čejović, V., Filipović, A., Nenezić, T.Parathyroid carcinoma discovered in young trauma victim during intensive care managementSigna Vitae
Vijesti sa fakulteta   >>>


03.05.2018 Medicinski fakultet

Školom za trudnice bez straha kod stomatologa

DETALJNIJE

18.04.2018 Medicinski fakultet

Aktivnosti studenata studijskog programa Stomatologija

DETALJNIJE

22.03.2018 Medicinski fakultet

Studenti obilježili Dan oralnog zdravlja

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE