Aleksadar+ Filipović


Šifra: 185781
Prezime i ime: Aleksadar+ Filipović
Titula: dr sci
Zvanje: docent
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 2.372
Honorar (10 mjeseci): 29.65%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Stomatologija
5 Hirurgija0.13x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
9 Hirurgija0.24x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
10 Hirurgija0.26x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
12 Hirurgija1.07x(4B+2S)
Medicinski fakultet Osnovne
Primijenjena fizioterapija
3 Hirurgija sa traumatologijom0.6x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Filipović, A., Vučković, Lj. & Pejakov, Lj.Paraganglioma of the thyroid gland: A case reportVojnosanitetski pregled
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Filipović, A., Vučković, Lj., Mijović, M.Invasive Follicular Thyroid Carcinoma Infiltrating TracheaVojnosanitetski pregled
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Pejakov, Lj., Čejović, V., Filipović, A., Nenezić, T.Parathyroid carcinoma discovered in young trauma victim during intensive care managementSigna Vitae