Aleksadar+ Filipović

 


  Aleksadar+ Filipović


  Šifra: 185781
  Prezime i ime: Aleksadar+ Filipović
  Titula: dr sci
  Zvanje: docent
  Org. jedinica: Medicinski fakultet
  Dopunski rad: da
  Honorarno: da

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Filipović Aleksadar+

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 2.372
Honorar (10 mjeseci): 29.65%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Stomatologija
5 Hirurgija0.13x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
9 Hirurgija0.24x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
10 Hirurgija0.26x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
12 Hirurgija1.07x(4B+2S)
Medicinski fakultet Osnovne
Primijenjena fizioterapija
3 Hirurgija sa traumatologijom0.6x1

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Filipović, A., Vučković, Lj. & Pejakov, Lj.Paraganglioma of the thyroid gland: A case reportVojnosanitetski pregled
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Filipović, A., Vučković, Lj., Mijović, M.Invasive Follicular Thyroid Carcinoma Infiltrating TracheaVojnosanitetski pregled
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Pejakov, Lj., Čejović, V., Filipović, A., Nenezić, T.Parathyroid carcinoma discovered in young trauma victim during intensive care managementSigna Vitae
Vijesti sa fakulteta   >>>

12.02.2018 Medicinski fakultet

Studenti Medicinskog fakulteta obilježili Dan reproduktivnog zdravlja

DETALJNIJE

12.02.2018 Medicinski fakultet

NR Kina dodjeljuje tri pune stipendije za Medicinski fakultet

DETALJNIJE

02.02.2018 Medicinski fakultet

RASPORED TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE

DETALJNIJE

30.01.2018 Medicinski fakultet

Sastanak u okviru Erasmus + projekta poboljšanja studijskih programa

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

23.02.2018 Rektorat

Potpisan sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Nici "Sofija Antipolis"

DETALJNIJE

22.02.2018 Rektorat

Uspostavljena saradnja sa Univerzitetom u Monaku

DETALJNIJE

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

23.02.2018 Rektorat

Crnogorski jezik dobio potvrdu lingvističke prepoznatljivosti

DETALJNIJE