Marina Jakšić


Šifra: 185912
Prezime i ime: Marina Jakšić
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 8.100
Honorar (10 mjeseci): 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Stomatologija
4 Patološka fiziologija1x(1B+1S)
Medicinski fakultet Osnovne
Farmacija
5 Patofiziologija0.5x(1B+1S)
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
5 Patološka fiziologija3x(1B+1S)
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
6 Patološka fiziologija3x(1B+1S)

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Martinović Milica, Belojević Goran, Evans Gary W, Laušević Dragan, Ašanin Bogdan, Samardžić Mira, Terzić Nataša, Pantović Snežana, Jakšić Marina, Boljević JelenaPrevalence of and contributing factors for overweight and obesity among Montenegrin schoolchildrenEuropean Journal of Public Health
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Martinović, M, Belojević, G., Evans, GW., Ašanin,B. Laušević, D., Duborija Kovačević, N., Samardžić, M., Jakšić, M. & Pantović, S.Blood Pressure among Rural Montenegrin Children in Relation to Poverty and GenderEuropean Journal of Public Health