Nebojša+ Bulatović


Šifra: 186049
Prezime i ime: Nebojša+ Bulatović
Titula: mr sci
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 7.318
Honorar (10 mjeseci): 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
6 Klinička propedevtika0.54x(4B+4S)
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
7 Interna medicina1x(4B+4S)

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Musić Ljilja, Knežević Božidarka, Jovović Ljiljana, Bulatović NebojšaDouble orifice mitral valveVojnosanitetski pregled
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Potpara Tatjana S., Gheorghe-Andrei Dan, Trendafilova E., Goda A... Musić Ljilja... et al. The Balkan-AF Investigators iz Crne Gore: Ljilja Musić [koautor], Nebojša Bulatović, Ana Nenezić, Dijana AsanovićStroke prevention in atrial fibrillation and ʼreal worldʼ adherence to guidelines in the Balkan Region Scientific reports