Nebojša+ Bulatović

 


  Nebojša+ Bulatović


  Šifra: 186049
  Prezime i ime: Nebojša+ Bulatović
  Titula: mr sci
  Zvanje: saradnik u nastavi
  Org. jedinica: Medicinski fakultet
  Dopunski rad: da
  Honorarno: da

Biografija - Bulatović Nebojša+

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 7.318
Honorar (10 mjeseci): 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
6 Klinička propedevtika0.54x(4B+4S)
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
7 Interna medicina1x(4B+4S)

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Musić Ljilja, Knežević Božidarka, Jovović Ljiljana, Bulatović NebojšaDouble orifice mitral valveVojnosanitetski pregled
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Potpara Tatjana S., Gheorghe-Andrei Dan, Trendafilova E., Goda A... Musić Ljilja... et al. The Balkan-AF Investigators iz Crne Gore: Ljilja Musić [koautor], Nebojša Bulatović, Ana Nenezić, Dijana AsanovićStroke prevention in atrial fibrillation and ʼreal worldʼ adherence to guidelines in the Balkan Region Scientific reports
Vijesti sa fakulteta   >>>


03.05.2018 Medicinski fakultet

Školom za trudnice bez straha kod stomatologa

DETALJNIJE

18.04.2018 Medicinski fakultet

Aktivnosti studenata studijskog programa Stomatologija

DETALJNIJE

22.03.2018 Medicinski fakultet

Studenti obilježili Dan oralnog zdravlja

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE