Nebojša+ Bulatović

 


  Nebojša+ Bulatović


  Šifra: 186049
  Prezime i ime: Nebojša+ Bulatović
  Titula: mr sci
  Zvanje: saradnik u nastavi
  Org. jedinica: Medicinski fakultet
  Dopunski rad: da
  Honorarno: da

Biografija - Bulatović Nebojša+

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 7.318
Honorar (10 mjeseci): 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
6 Klinička propedevtika0.54x(4B+4S)
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
7 Interna medicina1x(4B+4S)

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Musić Ljilja, Knežević Božidarka, Jovović Ljiljana, Bulatović NebojšaDouble orifice mitral valveVojnosanitetski pregled
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Potpara Tatjana S., Gheorghe-Andrei Dan, Trendafilova E., Goda A... Musić Ljilja... et al. The Balkan-AF Investigators iz Crne Gore: Ljilja Musić [koautor], Nebojša Bulatović, Ana Nenezić, Dijana AsanovićStroke prevention in atrial fibrillation and ʼreal worldʼ adherence to guidelines in the Balkan Region Scientific reports
Vijesti sa fakulteta   >>>

12.02.2018 Medicinski fakultet

Studenti Medicinskog fakulteta obilježili Dan reproduktivnog zdravlja

DETALJNIJE

12.02.2018 Medicinski fakultet

NR Kina dodjeljuje tri pune stipendije za Medicinski fakultet

DETALJNIJE

02.02.2018 Medicinski fakultet

RASPORED TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE

DETALJNIJE

30.01.2018 Medicinski fakultet

Sastanak u okviru Erasmus + projekta poboljšanja studijskih programa

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

23.02.2018 Rektorat

Potpisan sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Nici "Sofija Antipolis"

DETALJNIJE

22.02.2018 Rektorat

Uspostavljena saradnja sa Univerzitetom u Monaku

DETALJNIJE

24.02.2018 Rektorat

Pozvali Jovetića da posjeti Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE