Aleksandar Nikolić

 


  Aleksandar Nikolić


  Šifra: 186326
  Prezime i ime: Aleksandar Nikolić
  Titula: dr sci med
  Zvanje: docent
  Org. jedinica: Medicinski fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

Biografija - Nikolić Aleksandar+

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 1.188
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: -21.09%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
integrisani akademski studijski program medicina (2017.)
2 Istorija medicine1x11x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
9 Hirurgija0.4x1

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Fatić Nikola, Tomić Ivan, Mutavdžić Perica, Vukčević Gordana, Marković Miroslav, Lazović Ranko, Pajović Bogdan, Nikolić AleksandarReborn of internal-external carotid artery transposition as a repair method for shotgun injury of neck zone [Accepted for print]Annals of vascular surger
Vijesti sa fakulteta   >>>


03.05.2018 Medicinski fakultet

Školom za trudnice bez straha kod stomatologa

DETALJNIJE

18.04.2018 Medicinski fakultet

Aktivnosti studenata studijskog programa Stomatologija

DETALJNIJE

22.03.2018 Medicinski fakultet

Studenti obilježili Dan oralnog zdravlja

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE