Marija+ Antunović


Šifra: 186616
Prezime i ime: Marija+ Antunović
Titula: dr stom
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 11.208
Honorar (10 mjeseci): 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Stomatologija
6 Stomatološka anesteziologija2x1
Medicinski fakultet Osnovne
Stomatologija
7 Oralna hirurgija2x13x(1B+1S)
Medicinski fakultet Osnovne
Stomatologija
8 Oralna hirurgija2x13x(1B+1S)

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Gavrić, M., Antić, S., Jelovac,D.B., Zarev, A.I., Petrović, M. B., Golubović, M. & Antunović, M.Osteonecrosis of the jaw as a serious adverse effect of bisphosphonate therapy and its indistinct etiopathogenesisVojnosanitetski pregled
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Golubović, M., Petrović, M., Jelovac, D. B., Nenezić, D.U., Antunović, M.Malignant Ameloblastoma Metastasis to the Neck--Radiological and Pathohistological DilemmaVojnosanitetski pregled
2010SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Golubović, M., Ašanin, B., Jelovac, D., Petrović, M., Antunović, M.Povezanost histopatoloških karakteristika karcinoma usne sa progresijom bolestiVojnosanitetski pregled