Nataša Matijević


Šifra: 190662
Prezime i ime: Nataša Matijević
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 6.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 7.200
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 10.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Filološki fakultet Osnovne
Njemački jezik i književnost (2017.)
1 Savremeni njemački jezik 1 – Nivo A14x1
Filološki fakultet Osnovne
Njemački jezik i književnost (2017.)
2 Savremeni njemački jezik 2 – Nivo A22x1
Filološki fakultet Specijalisticke
Njemački jezik i književnost
7 Osnove metodike nastave njemačkog jezika2x1
Filološki fakultet Specijalisticke
Njemački jezik i književnost
8 Metodika nastave njemačkog jezika sa školskim radom4x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije