Olivera Vušović


Šifra: 195205
Prezime i ime: Olivera Vušović
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 6.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 9.600
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 30.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Filološki fakultet Osnovne
Engleski jezik i književnost (2017.)
1 Francuski jezik 12x1
Filološki fakultet Osnovne
Francuski jezik i književnost (2017.)
1 Savremeni francuski jezik 1 – Nivo A1.1/B1.12x1
Filološki fakultet Osnovne
Engleski jezik i književnost (2017.)
2 Francuski jezik 22x1
Filološki fakultet Osnovne
Francuski jezik i književnost (2017.)
2 Savremeni francuski jezik 2 – Nivo A1.2/B1.22x1
Filološki fakultet Osnovne
Francuski jezik i književnost
3 Savremeni francuski jezik III2x1
Filološki fakultet Osnovne
Francuski jezik i književnost
4 Savremeni francuski jezik IV2x1
Filološki fakultet Osnovne
Francuski jezik i književnost
5 Savremeni francuski jezik V2x1
Filološki fakultet Osnovne
Francuski jezik i književnost
6 Savremeni francuski jezik VI2x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2013SCOPUS
VUŠOVIĆ, Olivera Vocabulaire du droit pénal français : cas de polysémie externeLinguistica
Opširnije