Tatjana Novović

 


  Tatjana Novović


  Šifra: 196042
  Prezime i ime: Tatjana Novović
  Titula: dr
  Zvanje: vanredni profesor
  Org. jedinica: Filozofski fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Novović Tatjana

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 1.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 17.480
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Filozofski fakultet Osnovne
Pedagogija
2 Porodična pedagogija3x1
Filozofski fakultet Osnovne
Pedagogija
3 Porodična pedagogija2x1
Filozofski fakultet Osnovne
Pedagogija
3 Predškolska pedagogija I - teorijske osnove3x1
Filozofski fakultet Osnovne
Pedagogija
4 Predškolska pedagogija II - primijenjene osnove3x1
Filozofski fakultet Specijalisticke
Pedagogija
7 Pedagogija ranog djetinjstva3x1
Filozofski fakultet Specijalisticke
Pedagogija
7 Socijalna pedagogija1x1
Filozofski fakultet Magistarske
Inkluzivno obrazovanje
1 Osnove inkluzivnog obrazovanja - Obrazovno-politička i etička polazišta IO4x1
Prirodno-matematički fakultet Magistarske
Fizika
1 Savremene tendencije u pedagogiji4x1S
Filozofski fakultet Magistarske
Obrazovna politika
2 Evaluacija obrazovne institucije 2x11x1
Filozofski fakultet Magistarske
Inkluzivno obrazovanje
2 Inkluzivni kurikulum u praksi2x1
Filozofski fakultet Osnovne
Predškolsko vaspitanje
1 Predškolska pedagogija3x1
Filozofski fakultet Osnovne
Predškolsko vaspitanje
2 Porodična pedagogija2x1
Filozofski fakultet Osnovne
Predškolsko vaspitanje
2 Predškolska pedagogija3x1
Filozofski fakultet Specijalisticke
Predškolsko vaspitanje
7 Pedagogija ranog djetinjstva3x1
Filozofski fakultet Magistarske
Predškolsko vaspitanje
1 Razvoj, učenje i kurikulum2x11x1
Filozofski fakultet Magistarske
Predškolsko vaspitanje
2 Igra i učenje2x12x1

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Veselin Mićanović, Tatjana Novović, Biljana MaslovarićInclusive values in the planning of Mathematical issues at an early ageSouth African Journal of Education
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dušanka Popović i Tatjana NovovićNastava pisanog izražavanja – kako početi tekstTeaching Writing Skills - How to Start Writing a TextCroatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mićanović Veselin & Novović TatjanaDimensions of Preschool Education Environment in MontenegroCroatian Journal of Education
Vijesti sa fakulteta   >>>

23.05.2018 Filozofski fakultet

Učešće u COST akciji Studijskog programa za sociologiju

DETALJNIJE


08.05.2018 Filozofski fakultet

Igrom ,,Evropa pitanje vrijednosti” obilježen Dan Savjeta Evrope

DETALJNIJE

20.04.2018 Filozofski fakultet

Promocija knjige doktora Dragutina Papovića “Intelektualci i vlast u Crnoj Gori 1945-1990“

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE