Branka Živković


Šifra: 196328
Prezime i ime: Branka Živković
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 6.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 14.640
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Građevinski fakultet Osnovne
Građevinarstvo
1 Engleski jezik2x1
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)
1 Engleski jezik2x11x1
Građevinski fakultet Osnovne
Građevinarstvo
2 Engleski jezik2x1
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)
2 Engleski jezik2x11x1
Filološki fakultet Osnovne
Engleski jezik i književnost
3 Savremeni engleski jezik III2x2
Filološki fakultet Osnovne
Engleski jezik i književnost
4 Savremeni engleski jezik IV2x2
Filološki fakultet Osnovne
Engleski jezik i književnost
5 Funkcionalna sintaksa2x2
Filološki fakultet Osnovne
Engleski jezik i književnost
6 Transformaciona sintaksa2x2

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije