Milena Dževerdanović-Pejović

 


  Milena Dževerdanović-Pejović


  Šifra: 230418
  Prezime i ime: Milena Dževerdanović-Pejović
  Titula: Doc. dr
  Zvanje: docent
  Org. jedinica: Pomorski fakultet Kotor
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Dževerdanović-Pejović Milena

DETALJNIJE

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Milena Dževerdanović - PejovićLinguistic Facts as a Reflection of Changes in Seafaring – Is a ship still a ‘she’?The Mariner’s Mirror
2016SCOPUS
Milena Dževerdanović - PejovićDiscourse Exponents of Standing Orders on Board ShipPomorstvo: Scientific Journal of Maritime Research
2009SCOPUS
Milena Dževerdanović - PejovićGenre Feature of Damage Reports Pomorstvo: Scientific Journal of Maritime Research
2008SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Milena Dževerdanović - PejovićDiscourse of Maritime Forms - Check ListsWorld Maritime University Journal of Maritime Affairs
Obavještenja iz nastave   >>>

20.05.2018 Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Engleski jezik I

Rezultati popravnog kolokvijuma iz Engleskog jezika I na Nautici i pomorskom saobracaju

DETALJNIJE

20.05.2018 Nautika-Engleski jezik III

Rezultati popravnih kolokvijuma iz Engleskog jezika III na Nautici

DETALJNIJE

16.05.2018 Nautika-Engleski jezik III
Rezultati II Kolokvijuma. >>>

16.05.2018 Nautika-Engleski jezik III

Popravni kolokvijum iz Engleskog jezika III

DETALJNIJE

16.05.2018 Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Engleski jezik I

Popravni kolokvijum iz Engleskog jezika I

DETALJNIJE

13.05.2018 Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Engleski jezik I

Rezultati kolokvijuma II iz Engleskog jezika I na Nautici i pomorskom saobracaju

DETALJNIJE

09.05.2018 Brodomašinstvo (2017.)-Engleski jezik II

Kolokvijum II iz ENgleskog jezika II na Brodomasinstvu

DETALJNIJE

09.05.2018 Pomorska elektrotehnika (2017.)-Engleski jezik II

Kolokvijum II iz ENgleskog jezika II na Pomorskoj elektrotehnici

DETALJNIJE

09.05.2018 Nautika-Engleski jezik III

Kolokvijum II iz Engleskog jezika III na Nautici

DETALJNIJE

24.04.2018 Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Engleski jezik I

Kolokvijum II iz Engleskog jezika I na Nautici i pomorskom saobracaju

DETALJNIJE
Vijesti sa fakulteta   >>>

24.05.2018 Pomorski fakultet Kotor

Student Srđan Marić osvojio zlatnu medalju u Elbasanu

DETALJNIJE

23.05.2018 Pomorski fakultet Kotor

Održano predavanje urednika časopisa 'Promet'

DETALJNIJE

16.05.2018 Pomorski fakultet Kotor

Promocija Pomorskog fakulteta Kotor u Školi za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju Beograd

DETALJNIJE

15.05.2018 Pomorski fakultet Kotor

Predavanje na temu 'Prava i zaštita pomoraca'

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE