Draško Kovač

 


  Draško Kovač


  Šifra: 235022
  Prezime i ime: Draško Kovač
  Titula: mr
  Zvanje: saradnik u nastavi mr
  Org. jedinica: Pomorski fakultet Kotor
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Kovač Draško

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 6.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 26.580
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Brodomašinstvo (2017.)
2 Mašinski elementi1x2
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Brodomašinstvo (2017.)
2 Termodinamika i prenos toplote2x2
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Pomorska elektrotehnika (2017.)
2 Termodinamika i prenos toplote2x2
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Pomorske nauke
3 Mašinski elementi2x1
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Pomorske nauke
3 Termodinamika1x11x(2B+2S)
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Pomorske nauke
5 Brodske pomoćne mašine1x1
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Pomorske nauke
6 Brodski pomoćni sistemi i uređaji1x1
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Pomorske nauke
6 Parna tehnika1x(2B+2S)
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Brodomašinstvo
3 Brodske pomoćne mašine 1x(1B+1S)
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Brodomašinstvo
3 Brodski parni kotlovi1x(2B+3S)
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Brodomašinstvo
4 Brodomašinski simulatori i plovidba I2x1
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Brodomašinstvo
4 Brodske parne i gasne turbine1x11x(2B+2S)
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Nautika
4 Brodski mašinski kompleks1x(1B+1S)
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Brodomašinstvo
4 Brodski pomoćni sistemi i uređaji1x1
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Brodomašinstvo
5 Brodomasinski simulatori i plovidba II2x(2B+2S)
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Brodomašinstvo
6 Pomorske offshore tehnologije1x11x(2B+2S)
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Nautika
6 Pomorske offshore tehnologije1x(1B+1S)
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Brodomašinstvo
6 Tehnička dijagnostika1x11x(2B+2S)

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Perovich, S., Calasan, M., Kovac, D. & Tosic, I.Concerning an analytical solution of some families of Kepler’s transcendental equationAIP Advances
Obavještenja iz nastave   >>>

16.05.2018 Pomorska elektrotehnika (2017.)-Termodinamika i prenos toplote

Rezultati kolokvijuma II iz Termodinamike i prenosa toplote na Pomorskoj elektrotehnici

DETALJNIJE

16.05.2018 Brodomašinstvo (2017.)-Termodinamika i prenos toplote

Rezultati kolokvijuma II iz Termodinamike i prenosa toplote na Brodomasinstvu

DETALJNIJE

07.05.2018 Pomorske nauke-Parna tehnika

Rezultati kolokvijuma II iz Parne tehnike na Pomorskim naukama

DETALJNIJE

07.05.2018 Brodomašinstvo-Brodske parne i gasne turbine

Rezultati kolokvijuma II iz BRodskih parnih kotlova na Brodomasinstvu

DETALJNIJE

04.04.2018 Pomorska elektrotehnika (2017.)-Termodinamika i prenos toplote

Rezultati kolokvijuma I iz Termodinamike i prenosa toplote na Pomorskoj elektrotehnici

DETALJNIJE

02.04.2018 Brodomašinstvo (2017.)-Termodinamika i prenos toplote

Rezultati kolokvijuma I iz Termodinamike i prenosa toplote na Brodomasinstvu

DETALJNIJE

02.04.2018 Brodomašinstvo (2017.)-Mašinski elementi

Rezultati kolokvijuma I iz Masinskih elemenata na Brodomasinstvu

DETALJNIJE

29.03.2018 Brodomašinstvo (2017.)-Termodinamika i prenos toplote

Predavanja iz Termodinamike, 29.3.2018.

DETALJNIJE

29.03.2018 Pomorska elektrotehnika (2017.)-Termodinamika i prenos toplote

Predavanja iz Termodinamike, 29.3.2018.

DETALJNIJE

26.03.2018 Brodomašinstvo-Brodske parne i gasne turbine

Rezultati kolokvijuma I iz Brodskih parnih turbina na Brodomasinstvu

DETALJNIJE
Vijesti sa fakulteta   >>>

24.05.2018 Pomorski fakultet Kotor

Student Srđan Marić osvojio zlatnu medalju u Elbasanu

DETALJNIJE

23.05.2018 Pomorski fakultet Kotor

Održano predavanje urednika časopisa 'Promet'

DETALJNIJE

16.05.2018 Pomorski fakultet Kotor

Promocija Pomorskog fakulteta Kotor u Školi za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju Beograd

DETALJNIJE

15.05.2018 Pomorski fakultet Kotor

Predavanje na temu 'Prava i zaštita pomoraca'

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE