Drago Šerović

 


  Drago Šerović


  Šifra: 235093
  Prezime i ime: Drago Šerović
  Titula: dr
  Zvanje: docent
  Org. jedinica: Pomorski fakultet Kotor
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: da

Biografija - Šerović Drago

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 2.000
Honorar (5 mjeseci): 25.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Brodomašinstvo
6 Tehnička dijagnostika2x1

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Obavještenja iz nastave   >>>

05.09.2017 Brodomašinstvo-Tehnička dijagnostika

Prijedlog konacnih ocjena dodatnog ispitnog roka iz Tehnicke dijagnostike na Brodomasinstvu

DETALJNIJE
Vijesti sa fakulteta   >>>

23.02.2018 Pomorski fakultet Kotor

Predavanje o Bokeljskoj mornarici

DETALJNIJE


21.02.2018 Pomorski fakultet Kotor

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola '17. Septembar' na Žabljaku

DETALJNIJE

18.02.2018 Pomorski fakultet Kotor

Održana radionica sa studentima na temu programa mobilnosti

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

23.02.2018 Rektorat

Potpisan sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Nici "Sofija Antipolis"

DETALJNIJE

22.02.2018 Rektorat

Uspostavljena saradnja sa Univerzitetom u Monaku

DETALJNIJE

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

23.02.2018 Rektorat

Crnogorski jezik dobio potvrdu lingvističke prepoznatljivosti

DETALJNIJE