Petar Kavarić


Šifra: 275112
Prezime i ime: Petar Kavarić
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.000
Honorar (5 mjeseci): 0.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vukmirović F, Vukmirović M, Tomašević Vukmirović I, Kavarić PRenal Lipoma: a case report.Central European Journal of Medicine