Dragana Čarapić

 


  Dragana Čarapić


  Šifra: 280149
  Prezime i ime: Dragana Čarapić
  Titula: dr
  Zvanje: viši lektor dr
  Org. jedinica: Filološki fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Čarapić Dragana

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 12.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 25.710
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
1 Engleski jezik I2x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
1 Engleski jezik I2x1
Medicinski fakultet Osnovne
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)
1 Engleski jezik I1x1
Pravni fakultet Osnovne
Pravne nauke (2017.)
1 Engleski jezik I2x1S
Medicinski fakultet Osnovne
integrisani akademski studijski program medicina (2017.)
1 Medicinski engleski I i II1x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija (2017.)
1 STRANI JEZIK - ENGLESKI2x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
2 Engleski jezik II2x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
2 Engleski jezik II2x1
Medicinski fakultet Osnovne
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)
2 Engleski jezik II2x1
Medicinski fakultet Osnovne
integrisani akademski studijski program medicina (2017.)
2 Medicinski engleski I i II1x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
3 Engleski jezik II1x11x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
3 Engleski jezik (IV stepen)2x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
3 Engleski jezik (IV stepen)2x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
3 Engleski jezik (IV stepen)2x1
Filološki fakultet Osnovne
Prevodilaštvo
3 Savremeni engleski jezik III4x1S2x1S
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
4 Engleski jezik II1x11x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
4 Engleski jezik (V stepen)2x2
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
4 Engleski jezik (V stepen)2x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
4 Engleski jezik (V stepen)2x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
5 Engleski jezik2.25x12x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
5 Engleski jezik (struke)2x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
8 Engleski jezik1x11x1

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Dragana ČarapićNear-synonymy analysis of descriptive adjectives debeo,-la,-lo in Serbian and its English counterpart fat in contrastPoznań Studies in Contemporary Linguistics
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Dragana ČarapićNear-synonymy analysis of descriptive adjectives debeo,-la,-lo in Serbian and its English counterpart fat in contrastPoznań Studies in Contemporary Linguistics
Vijesti sa fakulteta   >>>

23.05.2018 Filološki fakultet

Predstavljena knjiga Ranka Bugarskog "Govorite li zajednički?"

DETALJNIJE

17.05.2018 Filološki fakultet

Profesorica Nikčević-Batrićević u Poljskoj

DETALJNIJE

16.05.2018 Filološki fakultet

Dan otvorenih vrata na Fakultetu

DETALJNIJE

14.05.2018 Filološki fakultet

Predstavljena monogafija „Jezik i književnost u funkciji promovisanja univerzalnih vrijednosti i identitetskih komponenti crnogorskog društva“

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE