Dragana Čarapić

 


  Dragana Čarapić


  Šifra: 280149
  Prezime i ime: Dragana Čarapić
  Titula: dr
  Zvanje: viši lektor dr
  Org. jedinica: Filološki fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Čarapić Dragana

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 12.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 26.670
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
1 Engleski jezik I2x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
1 Engleski jezik I2x1
Medicinski fakultet Osnovne
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)
1 Engleski jezik I1x1
Medicinski fakultet Osnovne
integrisani akademski studijski program medicina (2017.)
1 Medicinski engleski I i II1x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija (2017.)
1 STRANI JEZIK - ENGLESKI2x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
2 Engleski jezik II2x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
2 Engleski jezik II2x1
Medicinski fakultet Osnovne
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)
2 Engleski jezik II2x1
Medicinski fakultet Osnovne
integrisani akademski studijski program medicina (2017.)
2 Medicinski engleski I i II1x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
3 Engleski jezik II1x11x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
3 Engleski jezik (IV stepen)2x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
3 Engleski jezik (IV stepen)2x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
3 Engleski jezik (IV stepen)2x1
Filološki fakultet Osnovne
Prevodilaštvo
3 Savremeni engleski jezik III4x1S2x1S
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
4 Engleski jezik II1x11x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
4 Engleski jezik (V stepen)2x2
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
4 Engleski jezik (V stepen)2x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
4 Engleski jezik (V stepen)2x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
5 Engleski jezik2.25x12x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
5 Engleski jezik (struke)2x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
8 Engleski jezik1x11x1

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Dragana ČarapićNear-synonymy analysis of descriptive adjectives debeo,-la,-lo in Serbian and its English counterpart fat in contrastPoznań Studies in Contemporary Linguistics
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Dragana ČarapićNear-synonymy analysis of descriptive adjectives debeo,-la,-lo in Serbian and its English counterpart fat in contrastPoznań Studies in Contemporary Linguistics
Vijesti sa fakulteta   >>>

20.02.2018 Filološki fakultet

Profesorica Rajka Glušica na Humboltovom Univerzitetu u Berlinu

DETALJNIJE

01.02.2018 Filološki fakultet

Profesorica Vesna Bulatović u posjeti Poljskoj

DETALJNIJE

24.01.2018 Filološki fakultet

Tokom mobilnosti mnogi otkriju svoje istinsko usmjerenje

DETALJNIJE

23.01.2018 Filološki fakultet

Mobilnost ozbiljna prilika za studente Filološkog fakulteta

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

21.02.2018 Rektorat

Studenti umjetničkih fakulteta boraviće u CERN-u

DETALJNIJE