Daliborka Lekić


Šifra: 290347
Prezime i ime: Daliborka Lekić
Titula:
Zvanje: laborant
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 22.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 11.240
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: -14.67%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja
2 Biohemija biljaka1x(4B+1S)
Biotehnički fakultet Osnovne
Stočarstvo
2 Biohemija životinja1x(2B+1S)
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)
2 Pedologija1x3
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja
3 Agrohemija2x(2B+2S)
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja
6 GIS u poljoprivredi2x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)
1 Pedologija2x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Mediteransko voćarstvo (2017.)
1 Pedologija2x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)
2 Agrohemija2x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Mediteransko voćarstvo (2017.)
2 Agrohemija1x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Mediteransko voćarstvo, Bar
3 Navodnjavanje i đubrenje voćaka2x1S
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Primijenjene studije zaštite životne sredine
6 Zaštita zemljišta i vazduha1x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije