Svetlana Perović

 


  Svetlana Perović


  Šifra: 300205
  Prezime i ime: Svetlana Perović
  Titula: dr
  Zvanje: docent
  Org. jedinica: Arhitektonski fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Perović Svetlana ARH

DETALJNIJE

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCOPUS
Perović, S.Collaborative Research and Urban Educational Discourse in Contemporary Higher EducationProcedia-Social and Behavioral Sciences
2013SCOPUS
Perović, S.The Levels of Integrality in Architecture and Urbanism Studies at the University of MontenegroProcedia-Social and Behavioral Sciences
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Perović, S. & Kurtović Folić, N.Brownfield regeneration – imperative for sustainable urban development Gradevinar
2012SCOPUS
Perović, S. & Kurtović Folić, N. Visual Perception of Public Open Spaces in NiksicProcedia - Social and Behavioral Sciences
Vijesti sa fakulteta   >>>


22.05.2018 Arhitektonski fakultet

Prof.dr Rifat Alihodžić na METU Univerzitetu u Ankari

DETALJNIJE

15.05.2018 Arhitektonski fakultet

Donijet Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu studija

DETALJNIJE

08.05.2018 Arhitektonski fakultet

Uspješno realizovano više aktivnosti Arhitektonskog fakulteta na sajmu SPACE

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE