Srđan Darmanović

 


  Srđan Darmanović


  Šifra: 310211
  Prezime i ime: Srđan Darmanović
  Titula: dr
  Zvanje: redovni profesor
  Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: da

Srđan Darmanović - Biografija

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 13.110
Honorar (10 mjeseci): 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet političkih nauka Osnovne
Medijske studije i novinarstvo (2017.)
1 Uvod u političke nauke3x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)
1 Uvod u političke nauke2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)
1 Uvod u političke nauke2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Evropske studije
3 Savremeni politički sistemi3x1S
Fakultet političkih nauka Osnovne
Međunarodni odnosi
3 Savremeni politički sistemi3x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Novinarstvo
3 Savremeni politički sistemi3x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija
3 Savremeni politički sistemi3x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Evropske studije
4 Savremeni politički sistemi II2x1S
Fakultet političkih nauka Osnovne
Međunarodni odnosi
4 Savremeni politički sistemi II2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija
6 Partije i partijski sistemi3x1
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Evropske studije
8 Politički sistem Crne Gore2x1S
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Međunarodni odnosi
8 Politički sistem Crne Gore2x1
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Novinarstvo
8 Politički sistem Crne Gore2x1
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Politikologija
8 Politički sistem Crne Gore2x1
Fakultet političkih nauka Magistarske
Međunarodni odnosi
1 Komparativne tranzicije2x1S1x1S
Fakultet političkih nauka Doktorske
Političke nauke( 2017.)
1 Rješavanje međunarodnih sukoba u posthladnoratovskoj eri 3x1S1x1S

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Darmanović, SrđanThe Never-Boring Balkans: The Elections of 2016Journal of Democracy
2007SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Darmanović, SrđanMontenegro: A Miracle in the Balkans?Journal of Democracy
2003SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Darmanović, SrđanThe Dillemas of a Small RepublicJournal of Democracy
Vijesti sa fakulteta   >>>

15.05.2018 Fakultet političkih nauka

Pozitivan primjer regionalne saradnje

DETALJNIJE

03.05.2018 Fakultet političkih nauka

Novi Erasmus+ konkurs (akademsko/administrativno osoblje) - Univerzitet u Lundu, Švedska

DETALJNIJE

26.04.2018 Fakultet političkih nauka

Erasmus + konkurs za Univerzitet u Frajbergu, Njemačka (akademsko i administrativno osoblje)

DETALJNIJE

26.04.2018 Fakultet političkih nauka

Održana prezentacija u okviru istraživačkog seminara

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Dvije sajamske nagrade za  Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE