Olivera Komar

 


  Olivera Komar


  Šifra: 310266
  Prezime i ime: Olivera Komar
  Titula: dr
  Zvanje: vanredni profesor
  Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Komar Olivera

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 12.300
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)
1 Osnovi istraživanja u političkim naukama2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)
1 Osnovi istraživanja u političkim naukama2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Novinarstvo
4 Političko ponašanje2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija
4 Političko ponašanje2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija
4 Teorije i metode komparativne politike2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Novinarstvo
5 Političko komuniciranje2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Novinarstvo
6 Politički marketing2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija
6 Politički marketing2x1
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Evropske studije
7 Metodologija političkih nauka3x1S
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Međunarodni odnosi
7 Metodologija političkih nauka3x1
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Novinarstvo
7 Metodologija političkih nauka3x1
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Politikologija
7 Metodologija političkih nauka3x1
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Socijalna politika i socijalni rad
7 Metodologija političkih nauka3x1
Fakultet političkih nauka Magistarske
Međunarodni odnosi
1 Metodologija političkih i društvenih nauka II2x1S1x1S
Fakultet političkih nauka Magistarske
Politikologija
1 Metodologija političkih i društvenih nauka II2x1S1x1S
Fakultet političkih nauka Magistarske
Socijalna politika i socijalni rad
1 Metodologija političkih i društvenih nauka II2x1S1x1S
Fakultet političkih nauka Magistarske
Međunarodni odnosi
1 Političko ponašanje II2x1S1x1S
Fakultet političkih nauka Magistarske
Politikologija
1 Političko ponašanje II2x1S1x1S
Fakultet političkih nauka Magistarske
Socijalna politika i socijalni rad
1 Političko ponašanje II2x1S1x1S

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Komar, Olivera, Živković, SlavenMontenegro: A Democracy without AlternationsEast European Politics & Societies
2008SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vujović, Zlatko, Komar, OliveraImpact of the Europeanization process on the transformation of the party system of MontenegroJournal of Southern Europe and the Balkans
Vijesti sa fakulteta   >>>

15.05.2018 Fakultet političkih nauka

Pozitivan primjer regionalne saradnje

DETALJNIJE

03.05.2018 Fakultet političkih nauka

Novi Erasmus+ konkurs (akademsko/administrativno osoblje) - Univerzitet u Lundu, Švedska

DETALJNIJE

26.04.2018 Fakultet političkih nauka

Erasmus + konkurs za Univerzitet u Frajbergu, Njemačka (akademsko i administrativno osoblje)

DETALJNIJE

26.04.2018 Fakultet političkih nauka

Održana prezentacija u okviru istraživačkog seminara

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE