Radoslav Raspopović


Šifra: 325017
Prezime i ime: Radoslav Raspopović
Titula: dr
Zvanje: naučni savjetnik
Org. jedinica: Istorijski institut
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 14.000
Honorar (5 mjeseci): 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet političkih nauka Osnovne
Međunarodni odnosi
2 Savremena politička istorija21
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija
2 Savremena politička istorija21
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)
2 Savremena politička istorija2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Međunarodni odnosi
6 Istorija diplomatije Crne Gore3x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije