Zoran Vratnica

 


  Zoran Vratnica


  Šifra: 330028
  Prezime i ime: Zoran Vratnica
  Titula: dr docent
  Zvanje: docent
  Org. jedinica: Medicinski fakultet
  Dopunski rad: da
  Honorarno: da

Biografija - Vratnica Zoran

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 2.400
Honorar (5 mjeseci): 30.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Farmacija
3 Imunologija2x1

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mugoša Boban, Vujošević Danijela, Ciccozzi M., MB Valli, MR Capobianchi, Lo Presti A., Cella E., Giovanetti M., Lai A., Angeletti S, Scarpa F., Terzić Dragica, Vratnica ZoranGenetic diversity of the haemagglutinin (HA) of human influenza A (H1N1) virus in Montenegro bElektronski izvor efocus on its origin and evolutionJournal of medical virology
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Laušević Dragan, Begić Senad, Mugoša Boban, Terzić Nataša, Vratnica Zoran, Labović Itana, Božičević IvanaPrevalence of HIV and other infections and correlates of needle and syringe sharing among people who inject drugs in Podgorica, MontenegroHarm reduction journal
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vratnica Zoran, Zehender G., Ebranati E., Sorrentino C., Lai A., Vujošević Danijela, Veo C., Lo Presti A., Cella E., Giovanetti M., Laušević Dragan, Galli M., Ciccozzi M., Mugoša BobanHepatitis B virus genotype and subgenotype prevalence and distribution in MontenegroJournal of medical virology
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Baćak, V., Laušević, D., Mugoša, B., Vratnica, Z. & Terzić, N.Hepatitis C Virus Infection and Related Risk Factors among Injection Drug Users in MontenegroEuropean Addiction Research
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Zehender, G., Sorrentino, C., Lai, A., Ebranati, E., Gabanelli, E., Lo Presti, A., Vujošević, D., Laušević, D., Terzić, D., Shkjezi, R., Bino, S., Vratnica, Z., Mugoša, B., Galli, M., Ciccozzi, M.Reconstruction of the Evolutionary Dynamics of Hepatitis C Virus Subtypes in Montenegro and the Balkan RegionInfection, Genetics and Evolution
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ciccozzi, M., Lai, A., Ebranati, E., Gabanelli, E., Galli, M., Mugoša, B., Vratnica, Z., Vujoševic, D., Laušević, D., Ciotti, M., Cella, E., Lo Presti, A. & Zehender, G. Phylogeographic Reconstruction of HIV Type 1B in Montenegro and the Balkan RegionAIDS Research and Human Retroviruses
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ciccozzi, M., Vujošević, D., Lo Presti, A., Mugoša, B., Vratnica, Z., Lai, A., Laušević, D., Drašković, N., Marjanović, A., Cella, E., Santoro, MM., Alteri, C., Fabeni, L., Ciotti, M. & Zehender, S. Genetic Diversity of HIV Type 1 in MontenegroAIDS Research and Human Retroviruses
2009SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Werber, D., Laušević, D., Mugoša, B., Vratnica, Z., Ivanović-Nikolić, L., Žižić, L., Alexandre-Bird, A., et al.Massive outbreak of viral gastroenteritis associated with consumption of municipal drinking water in a European capital cityEpidemiology and Infection
Vijesti sa fakulteta   >>>


03.05.2018 Medicinski fakultet

Školom za trudnice bez straha kod stomatologa

DETALJNIJE

18.04.2018 Medicinski fakultet

Aktivnosti studenata studijskog programa Stomatologija

DETALJNIJE

22.03.2018 Medicinski fakultet

Studenti obilježili Dan oralnog zdravlja

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE