Dijana Đurović

 


  Dijana Đurović


  Šifra: 330073
  Prezime i ime: Dijana Đurović
  Titula: dr sci pharm
  Zvanje: saradnik u nastavi dr
  Org. jedinica: Medicinski fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: da

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Đurović Dijana

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 9.360
Honorar (5 mjeseci): 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Farmacija
7 Farmacutska analiza i kontrola ljekova3x(2B+1S)

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Vijesti sa fakulteta   >>>


03.05.2018 Medicinski fakultet

Školom za trudnice bez straha kod stomatologa

DETALJNIJE

18.04.2018 Medicinski fakultet

Aktivnosti studenata studijskog programa Stomatologija

DETALJNIJE

22.03.2018 Medicinski fakultet

Studenti obilježili Dan oralnog zdravlja

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE