Dejan Lučić


Šifra: 355013
Prezime i ime: Dejan Lučić
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 3.600
Honorar (5 mjeseci): 30.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet političkih nauka Osnovne
Novinarstvo
5 Štampa i agencije2x1
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Novinarstvo
7 Istraživačko novinarstvo1x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije