Slobodan Malinić

 


  Slobodan Malinić


  Šifra: 355116
  Prezime i ime: Slobodan Malinić
  Titula: dr
  Zvanje: redovni profesor
  Org. jedinica: Ekonomski fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: da

Biografija - Malinić Slobodan

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.000
Honorar (5 mjeseci): 0.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2011Magistarski rad
Nata DobajMotivacioni sistem preduzeća-dometi računovodstveno informacione podrške
2009Magistarski rad
Jadranka MarvučićRačunovodstveno izvještavanje u funkciji informacione podrške internim korisnicima na primjeru "Luka Bar" AD
2008Magistarski rad
Vojislava StijepovićCost-benefit analiza sa osvrtom na problem snabdijevanja vodom crnogorskog primorja
2008Magistarski rad
Jelena LabanBazicni finansijski izvještaji u funkciji menadžmenta preduzeca
2008Magistarski rad
Jovo AdžićUpravljacki racunovođa - ključna karika uspješnog poslovanja preduzeća u savremenim uslovima
2008Magistarski rad
Aleksandra KovačevićZnacaj racunovodstveno-informaciono podržanih upravljackih aktivnosti za ostvarivanje ciljeva preduzeca
2007Magistarski rad
Vladan MartićFuzija preduzeca - finansijski i bilansni tretman
2007Magistarski rad
Milena SimovićActivity based costing model obracuna troškova sa posebnim osvrtom na mogucnosti primjene u Pošti Crne Gore
2007Magistarski rad
Svetlana RoganovićKaizen costing kao faktor konkurentnosti i uspjeha preduzeca
2007Magistarski rad
Boris JašovićStrategijsko upravljacko racunovodstvo u funkciji povecanja konkurentnosti preduzeca
2007Magistarski rad
Ranko RakočevićOrganizacija racunovodstvene procedure
2007Magistarski rad
Ruždija KalačProjektovanje kontnih planova u funkciji racionalne organizacije racunovodstvenog informacionog sistema
0Magistarski rad
Vesna RadunovićUpravljačko računovodstvo u funkciji restrukturiranja preduzeća u Crnoj Gori
0Magistarski rad
Siniša ČađenovićMenadžment kontrola u funkciji upravljanja troškovima
0Magistarski rad
Sunčica KrstićPotreba za informacijama o uspješnosti segmenta profitni centar
0Magistarski rad
Irena MašovićRačunovodstveni informacioni sistem banke
0Magistarski rad
Dragiša KekovićRačunovodstvena informacija u funkciji kvalitetnijeg poslovnog upravljanja
0Magistarski rad
Jelena NikolićUpravljačko računovodstveni aspekt budžeta Crne Gore sa osvrtom na budžet Ministarstva odbrane
Vijesti sa fakulteta   >>>

21.02.2018 Ekonomski fakultet

Privrednik Ranko Jovović sa studentima Ekonomskog fakulteta

DETALJNIJE

19.02.2018 Ekonomski fakultet

Počela manifestacija "The Right Start"

DETALJNIJE

15.02.2018 Ekonomski fakultet

U ponedjeljak počinje manifestacija "THE RIGHT START"

DETALJNIJE

14.02.2018 Ekonomski fakultet

Potpisan sporazum o saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Zenici

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

21.02.2018 Rektorat

Studenti umjetničkih fakulteta boraviće u CERN-u

DETALJNIJE