Ilija Vujošević

 


  Ilija Vujošević


  Šifra: 355124
  Prezime i ime: Ilija Vujošević
  Titula:
  Zvanje: redovni profesor
  Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: da

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Vujošević Ilija

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 4.620
Honorar (5 mjeseci): 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Elektrotehnički fakultet Magistarske
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi
3 Optimizacija pogona EES3x1S1x1S

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014Magistarski rad
Damjan KrivaćevićMogućnosti simuliranja EES-a i vizuelizacija SCADA sistema u NDC Crne Gore
2014Magistarski rad
Zoran SekulićMultifunkcionalni sistem adaptivnih generatorskih zaštita, sa primjenom na HE "Perućica"
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miljanić, Z., Djurović, I. & Vujošević, I.Optimal placement of PMUs with limited number of channelsElectric Power Systems Research
2011Magistarski rad
Miloš BulatovićPrimjena Fuzzy logike za detekciju netehničkih gubitaka
2011Magistarski rad
Vidosava BabićRestauracija napajanja elektrodistributivnih mreža
2009Magistarski rad
Tamara BojićKratkoročna hidro-termo koordinacija proizvodnje sa primjenom na Elektroenergetski sistem Republike Srpske
2006Magistarski rad
Zoran MiljanićSpregnuti SKO i NR metod za proračun gubitaka energije i snage u niskonaponskim mrežama
2003Doktorat
Branko StojkovićJedan originalni pristup razvoju SCADA & AGC funkcija kod manjih EES-a sa primjenom na EES Crne Gore
2001Magistarski rad
Ervin SpahićIzbor optimalnog tipa neuralnih mreža za kratkoročnu prognozu električnog opterećenja u ED sistemima
2000Magistarski rad
Miroslav MarkovićAnaliza rizika u evaluaciji hidroenergetskih projekata
1993Doktorat
Slobodan ČorlijaOptimalne veličine, lokacije i vrijeme uključenosti baterija kondenzatora u elektrodistributivnim sistemima
Vijesti sa fakulteta   >>>

14.02.2018 Elektrotehnički fakultet

U Sofiji konferencija o perspektivi regiona Balkana i Crnog mora

DETALJNIJE

05.12.2017 Elektrotehnički fakultet

Projekat "Budi odgovoran" nagrađen na takmičenju European Youth Award 2017

DETALJNIJE

22.11.2017 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a konkurentni i u svijetu

DETALJNIJE

Vijesti iz Rektorata   >>>

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa čelnicima Ministarstva nauke

DETALJNIJE

13.02.2018 Rektorat

Nominacije kandidata za članstvo u Komitetu za prava čovjeka

DETALJNIJE