Borislav Uskoković

 


  Borislav Uskoković


  Šifra: 355125
  Prezime i ime: Borislav Uskoković
  Titula:
  Zvanje: redovni profesor
  Org. jedinica: Fakultet za turizam i hotelijerstvo
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: da

Biografija - Uskoković Borislav

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 1.980
Honorar (5 mjeseci): 24.75%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Magistarske
Turizam
1 Benchmarking3x1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Doktorske
Turizam
2 Turizam i prostor4x1

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014Magistarski rad
Aldan AdrovićUtvrđivanje turističke potrošnje u Crnoj Gori
2014Magistarski rad
Ana MarsenićMogućnost razvoja eko turizma u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na turističku destinaciju Prokletije
2013Magistarski rad
Rade TodorovićMarketing menadžment u zdravstvenom turizmu Crne Gore
2011Magistarski rad
Neda LakićevićMarketing menadžment nacinalnih parkova Crne Gore sa osvrtom na nacionalni park"Biogradska gora"
2011Magistarski rad
Mladen StamatovićUloga i značaj promocije turizma Crne Gore na inostranom tržištu
2010Magistarski rad
Predrag ZecOblici selektivnog turizma u opštini Budva sa posebnim osvrtom na lovni turizam
2009Magistarski rad
Sandra SjekloćaKoncepcija i strategija turistickog razvoja opštine Cetinje
2009Magistarski rad
Zoran ZlokovićProblem dizajniranja izbora vizije razvoja preduzeća sa osvrtom na Jadransko brodogradilište AD Bijela
2008Magistarski rad
Ivan VukmirovićKulturno-istorijsko nasljede u funkciji turizma Crne Gore
2007Magistarski rad
Ismet SkenderovićStrategija održivog razvoja u opštini Rožaje
2007Magistarski rad
Tatjana StankovićMeđuzavisnost turizma i poljoprivrede u Crnoj Gori
0Magistarski rad
Bojana SamardžićStrategija razvoja turizma opštine Tivat do 2020. godine
0Magistarski rad
Bojan VujovićUticaj stranih direktnih investicija na razvoj turizma Crne Gore do 2020. godine
0Magistarski rad
Ana ĐokićTuristički proizvod i strateški pravci razvoja turizma u Crnoj Gori
0Magistarski rad
Nenad RakočevićMarketing strategija za privlačenje stranih turista na Skadarsko jezero
0Magistarski rad
Petar VujovićIzgradnja imidža Crne Gore kao turističke destinacije
0Magistarski rad
Ana VukčevićPolitika razvoja turizma u Crnoj Gori
0Magistarski rad
Vesna BošnjakPozicioniranje Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milošević" AD Igalo na inostranom tržištu
Vijesti sa fakulteta   >>>

02.02.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Fakultet za Turizam i Hotelijerstvo ko-organizator međunarodne konferencije ENTRENOVA

DETALJNIJE

18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

10.11.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Gostujuća predavanja profesora Ilke Lehtole iz Finske

DETALJNIJE

05.11.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Obrazuju kadar za svjetsko tržište u srcu UNESCO-vog grada

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

21.02.2018 Rektorat

Studenti umjetničkih fakulteta boraviće u CERN-u

DETALJNIJE