Meri Cvetkovska

 


  Meri Cvetkovska


  Šifra: 355165
  Prezime i ime: Meri Cvetkovska
  Titula:
  Zvanje: redovni profesor
  Org. jedinica: Građevinski fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: da

Biografija - Cvetkovska Meri

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.000
Honorar (5 mjeseci): 0.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni
1 Požarna otpornost konstrukcija22

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016Doktorat
Milanović MilivojeAnaliza uticaja tipa presjeka na povećanje otpornosti na požar spregnutih linijskih konstrukcija
Vijesti sa fakulteta   >>>

11.01.2018 Građevinski fakultet

Nagrađeni najbolji studenti

DETALJNIJE

15.02.2018 Građevinski fakultet

Besplatna predstava za studente 19. februara

DETALJNIJE

26.12.2017 Građevinski fakultet

Sa kompanijom BEMAX potpisan ugovor o stipendiranju studenata

DETALJNIJE

25.12.2017 Građevinski fakultet

Međunarodna saradnja - Erasmus+ konkurs za METU u Ankari 2017/18 (ljetnji semestar)

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa čelnicima Ministarstva nauke

DETALJNIJE