Milorad Gojković

 


  Milorad Gojković


  Šifra: 355180
  Prezime i ime: Milorad Gojković
  Titula: dr
  Zvanje: stručni saradnik
  Org. jedinica: Institut za biologiju mora
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: da

Biografija - Gojković Milorad

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 14.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.000
Honorar (5 mjeseci): 0.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Denis A. Nikishin, Ivan Miloševi´c, Milorad Gojkovi´c, Ljubisav Raki´c, Vladimir V. Bezuglov and Yuri B. ShmuklerExpression and functional activity of neurotransmitter system components in sea urchins’ early developmentZYGOTE/First View Article
Vijesti sa fakulteta   >>>

22.02.2018 Institut za biologiju mora

Razgovor sa autorom pobjedničkog rješenja vizuelnog identiteta Boka akvarijuma

DETALJNIJE

21.02.2018 Institut za biologiju mora

Predavanje Instituta za biologiju mora u Opštoj Gimnaziji u Kotoru o zaštiti palasture

DETALJNIJE

10.01.2018 Institut za biologiju mora

Poziv za izražavanje interesa za pozicije spoljnih eksperata na projektu MonteAqua

DETALJNIJE

22.12.2017 Institut za biologiju mora

Konkurs za dizajniranje vizuelnog identiteta Boka Akvarijum

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

23.02.2018 Rektorat

Potpisan sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Nici "Sofija Antipolis"

DETALJNIJE

22.02.2018 Rektorat

Uspostavljena saradnja sa Univerzitetom u Monaku

DETALJNIJE

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

23.02.2018 Rektorat

Crnogorski jezik dobio potvrdu lingvističke prepoznatljivosti

DETALJNIJE