Dragana Drakulović

 


  Dragana Drakulović


  Šifra: 355191
  Prezime i ime: Dragana Drakulović
  Titula: dr
  Zvanje: naučni saradnik
  Org. jedinica: Institut za biologiju mora
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Drakulović Dragana

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.000
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: -30.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Drakulović, D., Pestorić, B., Cvijan, M., Krivokapić, S. & N. Vuksanović Distribution of phytoplankton community in Kotor Bay (south-eastern Adriatic Sea).Central European Journal of Biology
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Lučić, D., Pestorić, B., Malej, A., Lopez-Lopez, L., Drakulović.D., Onofri, V., Miloslavić, M., Gangai, B., Onofri, I. & A. Benović Mass occurrence of the ctenophore Bolinopsis vitrea (L. Agassiz, 1860) in the nearshore southern Adriatic Sea (Kotor Bay, Montenegro). Environmental Monitoring and Assessment
2010SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Кrivokapić, S., Pestorić, B.,Drakulović, D. & N. VuksanovićSubsurface chlorophyll a maxima in the Boka Kotorska Bay.Biotechnology & Biotechnological Equipment SE
Vijesti sa fakulteta   >>>

14.05.2018 Institut za biologiju mora

Radionica o invazivnim i unesenim vrstama

DETALJNIJE

12.05.2018 Institut za biologiju mora

Održan prvi sastanak BLUE LAND projekta u Tirani

DETALJNIJE

05.05.2018 Institut za biologiju mora

Dogovorena saradnja između Instituta za biologiju mora i Tsukuba Univerziteta iz Japana

DETALJNIJE

23.04.2018 Institut za biologiju mora

Početni sastanak projekta HarmoNIA

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE