Marijan Marković

 


  Marijan Marković


  Šifra: 900195
  Prezime i ime: Marijan Marković
  Titula: dr
  Zvanje: docent
  Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

Biografija - Marković Marjan

DETALJNIJE

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Žarko Pavićević, & Marijan MarkovićNormality And Boundary Behaviour of Arbitrary and Meromorphic Functions Along Simple Curves and ApplicationsJournal Complex Variables and Elliptic Equations
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Zarko Pavicevic, Marijan MarkovicNormality and boundary behaviour of arbitrary and meromorphic functions along simple curves and applicationsComplex Variables and Elliptic Equations
Vijesti sa fakulteta   >>>

18.05.2018 Prirodno-matematički fakultet

Javni poziv Ministarstva nauke za doktorska istraživanja

DETALJNIJE

15.05.2018 Prirodno-matematički fakultet

Terenska nastava studenata Biologije

DETALJNIJE


27.04.2018 Prirodno-matematički fakultet

Seminar: ,,Postupanje u slučaju neakademskog ponašanja studenata,,

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE