Marko Simeunović

 


  Marko Simeunović


  Šifra: 900238
  Prezime i ime: Marko Simeunović
  Titula: dr
  Zvanje: saradnik u nastavi dr
  Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: da

Biografija - Simeunović Marko

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.000
Honorar (5 mjeseci): 0.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Djurovic, I. & Simeunovic, M.Resolving aliasing effect in the QML estimation of PPSsIEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Simeunović, M. & Djurović, I.Parameter Estimation of Multicomponent 2D Polynomial-Phase Signals Using the 2D PHAF-Based ApproachIEEE Transactions on Signal Processing
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Djurović, I. & Simeunović, M.Parameter estimation of non-uniform sampled polynomial-phase signals using the HOCPF-WDSignal Processing
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Simeunović, M. & Djurović, I.Non-uniform sampled cubic phase functionSignal Processing
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Simeunović, M., Đurović, I. & Đukanović, S.A novel refinement technique for 2-D PPS parameter estimationSignal Processing
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Djurović, I., Lukin, V.V., Simeunović, M. & Barkat, B.Quasi maximum likelihood estimator of polynomial phase signals for compressed sensed dataAEU - International Journal of Electronics and Communications
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Djurović, I., Stanković, LJ. & Simeunović, M.Robust time-frequency representation based on the signal normalization and concentration measuresSignal Processing
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Stanković, LJ., Djurović, I., Stanković, S., Simeunović, M., Đukanović, S. & Daković M.Instantaneous Frequency in Time-Frequency Analysis: Concept and Estimation AlgorithmDigital Signal Processing
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Djurović, I. & Simeunović, M.Combined HO-CPF and HO-WD PPS EstimatorSignal, Image and Video Processing
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Đurović, I., Simeunović, M., Đukanović, S., & Wang, P.A hybrid CPF-HAF estimation of polynomial-phase signals: detailed statistical analysisIEEE Transactions on Signal Processing
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Djurović, I., Simeunović, M. & Lutovac, B.Are genetic algorithms useful for the parameter estimation of FM signals?Digital Signal Processing
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Đurović, I., Đukanović, S., Simeunović, M., Raković, P. & Barkat, B.An efficient joint estimation of wideband polynomial-phase signal parameters and direction-of-arrival in sensor arrayEurasip Journal on Advances in Signal Processing
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Simeunović, M. & Djurović, I.CPF-HAF estimator of polynomial phase signalsElectronics Letters
2010SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Djurović, I., Ioana, C., Thayaparan, T., Stanković, LJ., Wang, P., Popović-Bugarin, V. & Simeunović, M.Cubic-phase function evaluation for multicomponent signals with application to SAR imagingIET Signal Processing
Vijesti sa fakulteta   >>>

23.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a završili praksu u Telekomu

DETALJNIJE

23.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Razgovarano o saradnji sa Tehničkim Univerzitetom u Beču

DETALJNIJE

14.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Seminar u okviru projekta “CrossBow”

DETALJNIJE

23.04.2018 Elektrotehnički fakultet

Dani inženjera svečano otvoreni

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE