Tanja Čadjenović

 


  Tanja Čadjenović


  Šifra: 900325
  Prezime i ime: Tanja Čadjenović
  Titula: dr med
  Zvanje: saradnik u nastavi
  Org. jedinica: Medicinski fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: da

Biografija - Čadjenović Tanja

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 4.176
Honorar (5 mjeseci): 34.80%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
6 Radiologija i nuklearna medicina0.5x(4B+3S)

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor