Nenad Vojinović


Šifra: 900452
Prezime i ime: Nenad Vojinović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 1.200
Honorar (5 mjeseci): 10.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Pravni fakultet Osnovne
Bezbjednost i kriminalistika
6 Policijsko pravo1x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije