Ljiljana Pajović

 


  Ljiljana Pajović


  Šifra: 900606
  Prezime i ime: Ljiljana Pajović
  Titula: mr
  Zvanje: stručni saradnik
  Org. jedinica: Medicinski fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: da

Biografija

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 14.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.660
Honorar (10 mjeseci): 2.36%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Visoka medicinska škola (2017.)
1 Osnovi zdravstvene njege I0.66x1
Medicinski fakultet Osnovne
Visoka medicinska škola (2017.)
2 Osnovni zdravstvene njege II0.66x1

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Bogdan Pajovic, Ljiljana Pajovic & Marko VukovicEffectiveness of antibiotic treatment in infertile patients with sterile leukocytospermia induced by tobacco useSystems Biology in Reproductive Medicine
Vijesti sa fakulteta   >>>


03.05.2018 Medicinski fakultet

Školom za trudnice bez straha kod stomatologa

DETALJNIJE

18.04.2018 Medicinski fakultet

Aktivnosti studenata studijskog programa Stomatologija

DETALJNIJE

22.03.2018 Medicinski fakultet

Studenti obilježili Dan oralnog zdravlja

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE