Ljiljana Pajović

 


  Ljiljana Pajović


  Šifra: 900606
  Prezime i ime: Ljiljana Pajović
  Titula: mr
  Zvanje: stručni saradnik
  Org. jedinica: Medicinski fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: da

Biografija

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 14.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.660
Honorar (10 mjeseci): 2.36%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Visoka medicinska škola (2017.)
1 Osnovi zdravstvene njege I0.66x1
Medicinski fakultet Osnovne
Visoka medicinska škola (2017.)
2 Osnovni zdravstvene njege II0.66x1

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Bogdan Pajovic, Ljiljana Pajovic & Marko VukovicEffectiveness of antibiotic treatment in infertile patients with sterile leukocytospermia induced by tobacco useSystems Biology in Reproductive Medicine
Vijesti sa fakulteta   >>>

12.02.2018 Medicinski fakultet

Studenti Medicinskog fakulteta obilježili Dan reproduktivnog zdravlja

DETALJNIJE

12.02.2018 Medicinski fakultet

NR Kina dodjeljuje tri pune stipendije za Medicinski fakultet

DETALJNIJE

02.02.2018 Medicinski fakultet

RASPORED TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE

DETALJNIJE

30.01.2018 Medicinski fakultet

Sastanak u okviru Erasmus + projekta poboljšanja studijskih programa

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

23.02.2018 Rektorat

Potpisan sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Nici "Sofija Antipolis"

DETALJNIJE

22.02.2018 Rektorat

Uspostavljena saradnja sa Univerzitetom u Monaku

DETALJNIJE

24.02.2018 Rektorat

Pozvali Jovetića da posjeti Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE