Stankov Nemanja


Šifra: 900626
Prezime i ime: Stankov Nemanja
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 6.000
Honorar (5 mjeseci): 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)
2 Politička ekonomija2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Novinarstvo
4 Javno mnjenje1x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Evropske studije
6 Evropske integracije1x1S
Fakultet političkih nauka Osnovne
Međunarodni odnosi
6 Evropske integracije1x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija
6 Javno mnjenje1x1
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Međunarodni odnosi
8 Spoljna politika1x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije