Primijenjene studije menadžmenta

 


 • Primijenjene studije menadžmenta


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Primijenjene
  Finansiranje: S
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Dragašević Zdenka, docent
 • Ishodi učenja:
  Nakon što student završi primijenjene studije menadžmenta moći će da: tumači prirodu i svrhu postojanja preduzeća, kao i ključne pojmove koji se odnose na njegovo funkcionisanje, opstanak i uspjeh na tržištu; prepozna i kritički ocijeni različite poglede na pitanja iz poslovne prakse; primijeni ekonomske teorije u različitom praktičnom kontekstu; analizira i tumači podatke dobijene iz razlčitih oblasti poslovanja preduzeća i donosi odgovarajuće zaključke; radi efikasno i djelotvorno u timu.
Obavještenja rukovodioca   >>>

14.05.2018 Primijenjene studije menadžmenta

14.05.2018 KRAJNJI ROK ZA UPLATU ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

DETALJNIJE

03.05.2018 Primijenjene studije menadžmenta

UPLATA ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

DETALJNIJE

27.04.2018 Primijenjene studije menadžmenta
RASPORED POLAGANJA ZAVRŠNIH I POPRAVNIH ZAVRŠNIH ISPITA NA STUDIJAMA MENADŽMENTA U PODGORICI U LJETNJEM SEMESTRU STUDIJSKE 2017/18.GODINE . >>>

16.04.2018 Primijenjene studije menadžmenta
Rezultati is predmeta SPORT za studente III godine Studija menadžmenta u Podgorici . >>>

04.04.2018 Primijenjene studije menadžmenta
UPLATA PRVE RATE ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018. >>>

20.03.2018 Primijenjene studije menadžmenta
UPLATA PRVE RATE ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018. >>>

07.03.2018 Primijenjene studije menadžmenta
Raspored polaganja kolokvijuma i popravnih kolokvijuma u ljetnjem semestru studijske 2017/18.godine na Studijama menadžmenta u Podgorici. >>>

19.02.2018 Primijenjene studije menadžmenta
Nastava na predmetu SPORT će se održati 22.02.2018.god. (četvrtak) sa početkom u 13,30 sati u Sali Sportskog i kulturnog centra UCG.. >>>

12.02.2018 Primijenjene studije menadžmenta
Dogovorni čas na predmetu SPORT će se održati 16.02. sa početkom u 18,30 sati u Sali 002. . >>>

06.02.2018 Primijenjene studije menadžmenta
Engleski jezik II godina konacno. >>>
 
Slide1 background

Primijenjene studije menadžmenta - Najbolje obrazovanje za menadžere

Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 
Obavještenja za predmete   >>>

21.05.2018 Primijenjene studije menadžmenta-Biznis analiza
Obavjestenje . >>>

20.05.2018 Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Bankarstvo
Nova objava - 20.05.2018 21:09. >>>

19.05.2018 Primijenjene studije menadžmenta-Elektronsko poslovanje
Dodatni rok za polaganje praktičnog dijela ispita. >>>

19.05.2018 Primijenjene studije menadžmenta-Poslovno odlučivanje
Rezultati kolokvijuma - 19.05.2018 11:33. >>>

15.05.2018 Primijenjene studije menadžmenta-Biznis statistika
Rezultati popravnog ispita iz Biznis statistike - Bijelo Polje Nova objava - 15.05.2018 11:37. >>>

15.05.2018 Primijenjene studije menadžmenta-Biznis statistika
Raspored polaganja popravnog roka za kolokvijum. >>>

14.05.2018 Primijenjene studije menadžmenta-Biznis analiza
Rezultati kolokvijuma i obavještenje za predrok. >>>

13.05.2018 Primijenjene studije menadžmenta-Poslovni Engleski jezik III
Završni ispit - probni test i materijali . >>>

13.05.2018 Primijenjene studije menadžmenta-Poslovni Engleski jezik III

Domaći zadatak VI

DETALJNIJE

11.05.2018 Primijenjene studije menadžmenta-Organizaciono ponašanje
Raspored nastave. >>>

08.05.2018 Primijenjene studije menadžmenta-Biznis analiza
Raspored polaganja kolokvijuma. >>>

07.05.2018 Primijenjene studije menadžmenta-Poslovni Engleski jezik III
Rezultati nakon popravnog roka. >>>

07.05.2018 Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Bankarstvo
Nova objava - 07.05.2018 19:51. >>>

07.05.2018 Primijenjene studije menadžmenta-Biznis analiza
Obavjestenje o dodatnom casu. >>>

07.05.2018 Primijenjene studije menadžmenta-Biznis analiza
Nova objava - 07.05.2018 08:58. >>>

03.05.2018 Primijenjene studije menadžmenta-Biznis analiza
Obavještenje o dodatnom času vježbi. >>>

03.05.2018 Primijenjene studije menadžmenta-Elektronsko poslovanje
analiza i prezentacija studija slucaja. >>>

03.05.2018 Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Bankarstvo
Nova objava - 03.05.2018 18:30. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Primijenjene studije menadžmenta 1 Principi ekonomije2+2+08O    
Primijenjene studije menadžmenta 1 Ekonomija firme2+2+08O    
Primijenjene studije menadžmenta 1 Matematika za biznis2+3+05O    
Primijenjene studije menadžmenta 1 Poslovna informatika2+2+05O    
Primijenjene studije menadžmenta 1 Poslovni Engleski jezik2+2+04I    
Primijenjene studije menadžmenta 1 Poslovni Ruski jezik2+2+04I    
Primijenjene studije menadžmenta 2 Osnovi menadžmenta2+2+08O    
Primijenjene studije menadžmenta 2 Osnovi marketinga2+2+08O    
Primijenjene studije menadžmenta 2 Poslovno pravo2+2+07O    
Primijenjene studije menadžmenta 2 Biznis statistika2+2+07O    
Primijenjene studije menadžmenta 3 Preduzetništvo2+2+06O    
Primijenjene studije menadžmenta 3 Strategijski menadžment2+2+06O    
Primijenjene studije menadžmenta 3 Računovodstvo2+3+07O    
Primijenjene studije menadžmenta 3 Upravljački IS2+2+06O    
Primijenjene studije menadžmenta 3 Poslovni Engleski jezik II 2+2+05I    
Primijenjene studije menadžmenta 3 Poslovni Ruski jezik II2+2+05I    
Primijenjene studije menadžmenta 4 Organizaciono ponašanje2+2+06O    
Primijenjene studije menadžmenta 4 Poslovno odlučivanje2+2+06O    
Primijenjene studije menadžmenta 4 Poslovne finansije2+2+06O    
Primijenjene studije menadžmenta 4 Biznis analiza2+2+06O    
Primijenjene studije menadžmenta 6 Elektronsko poslovanje2+2+06O    
Primijenjene studije menadžmenta 6 Poslovni Engleski jezik III2+2+05I    
Primijenjene studije menadžmenta 6 Poslovni Ruski jezik III2+2+05I    
Primijenjene studije menadžmenta 6 Sport0+4+04O    
Studije menadžmenta, smjer Menadžment 4 Upravljanje ljudskim resursima2+2+06O    
Studije menadžmenta, smjer Menadžment 5 Menadžment malim i srednjim preduzećima2+2+06O    
Studije menadžmenta, smjer Menadžment 5 Menadžment investicijama2+2+06VP    
Studije menadžmenta, smjer Menadžment 5 Operativni menadžment2+2+06O    
Studije menadžmenta, smjer Menadžment 5 Tržišno komuniciranje2+2+06VP    
Studije menadžmenta, smjer Menadžment 5 Međunarodni marketing2+2+06VP    
Studije menadžmenta, smjer Marketing 4 Istraživanje marketinga2+2+06O    
Studije menadžmenta, smjer Marketing 5 Marketing u trgovini2+2+06VP    
Studije menadžmenta, smjer Marketing 5 Marketing menadžment malog biznisa2+2+06O    
Studije menadžmenta, smjer Marketing 5 Marketing usluga2+2+06O    
Studije menadžmenta, smjer Marketing 5 Tržišno komuniciranje2+2+06O   D
Studije menadžmenta, smjer Marketing 5 Međunarodni marketing2+2+06O   D
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo 4 Bankarstvo2+2+06O    
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo 5 Finansijska tržišta2+2+06O    
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo 5 Kontrola i revizija2+2+06O    
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo 5 Upravljačko računovodstvo2+2+06O    
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo 5 Fiskalna ekonomija2+2+06O    
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo 5 Menadžment investicijama2+2+06O    
Studije menadžmenta, smjer Informacioni sistemi 5 Menadžment investicijama2+2+06O   D
Studije menadžmenta, smjer Trgovina 5 Marketing u trgovini2+2+06O   D
Vijesti sa fakulteta   >>>

18.05.2018 Ekonomski fakultet

Stručne prakse za studente dostupne u kompaniji „BD Electronics“ sa Malte

DETALJNIJE
18.05.2018 Ekonomski fakultet

Delegacija iz Skadra posjetila Ekonomski fakultet

DETALJNIJE

14.05.2018 Ekonomski fakultet

KRAJNJI ROK ZA UPLATU ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

DETALJNIJE
09.05.2018 Ekonomski fakultet

Poziv za praktikanate u IT i finansijskoj reviziji u PwC

DETALJNIJE

08.05.2018 Ekonomski fakultet

Program stažiranja na Montenegroberzi AD

DETALJNIJE
07.05.2018 Ekonomski fakultet

SPORTSKA TRIBINA - "NEMA NAZAD SAMO NADRIJED"

DETALJNIJE

05.05.2018 Ekonomski fakultet

5 th SCF International Conference on “Social and Economic Impacts of Globalization” and "Future of European Union"

DETALJNIJE
03.05.2018 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet potpisao sporazum o saradnji sa Komercijalnom bankom AD Budva

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE
15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Dvije sajamske nagrade za  Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE
24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

18.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Aplikacije za AmCham stipendije otvorene

DETALJNIJE
18.05.2018 Karijerni centar

Stručne prakse za studente dostupne u kompaniji „BD Electronics“ sa Malte

DETALJNIJE

18.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Stipendije za postdiplomske studije na Univerzitetu Malte

DETALJNIJE
18.05.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Na Fakultetu u Splitu predstavljen odnos mladih i sporta u Crnoj Gori i uspjeh crnogorskih sportista

DETALJNIJE